Seminaria zrealizowane

05.03.2024 – MiFID II I INNE REGULACJE DOTYCZĄCE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE
05.03.2024
26.02.2024 – BIEŻĄCE I PRZYSZŁE WYZWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO
26.02.2024
24.07.2023 – Przeciwdziałanie manipulacjom na rynku finansowym – zagadnienia praktyczne i algorytmy trade surveillance
24.07.2023
27.06.2023 – Nowa Rekomendacja A – wyzwania wdrożeniowe dla banków oraz oddziałów instytucji kredytowych
27.06.2023
24.05.2023 – NOWA REKOMENDACJA A – WYZWANIA WDROŻENIOWE DLA BANKÓW ORAZ ODDZIAŁÓW INSTYTUCJI KREDYTOWYCH
24.05.2023
18.04.2023 – DEALER RYNKÓW FINANSOWYCH – PERSPEKTYWA REGULACYJNA
18.04.2023
22.03.2023 – Nowa Rekomendacja A – wyzwania wdrożeniowe dla banków oraz oddziałów instytucji kredytowych
22.03.2023
24.03.2023 – Obowiązki firm inwestycyjnych i banków w systemach (MiFID II / PRIIP / MAR / ESG) na tle nowych stanowisk ESMA, KNF i praktyki rynkowej
24.03.2023
25.11.2022 – Przeciwdziałanie manipulacjom na rynku finansowym – zagadnienia praktyczne i algorytmy trade surveillance
25.11.2022
09.11.2022 – Informacja poufna według MAR w praktyce instytucji finansowych i emitentów
09.11.2022
19.10.2022 – Obowiązki firm inwestycyjnych i banków w systemach (MiFID II / PRIIP / MAR / ESG) na tle nowych stanowisk ESMA, KNF i praktyki rynkowej
19.10.2022
19.12.2019 – WSKAŹNIKI REFERENCYJNE STÓP PROCENTOWYCH – II EDYCJA
19.12.2019
06.11.2019 – X KONGRES RYNKU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH
06.11.2019
21.11.2019 – HEDGING A DOKUMENTACJA KREDYTOWA
25.11.2019 – Początek nowej epoki na rynku usług płatniczych – CASH MANAGEMENT – VII EDYCJA
28.10.2019
17.10.2019 – WSKAŹNIKI REFERENCYJNE STÓP PROCENTOWYCH
24.09.2019 – Najnowsze wyzwania wynikające z MiFID II
24.09.2019
12.09.2019 – BREXIT A TRANSAKCJE POCHODNE
12.09.2019
06.09.2019 – Najnowsze wyzwania wynikające z MiFID II
06.09.2019
25.07.2019 – BREXIT A TRANSAKCJE POCHODNE
25.07.2019
22.07.2019 – Początek nowej epoki na rynku usług płatniczych – CASH MANAGEMENT – VI EDYCJA
22.07.2019
11.06.2019 – BREXIT A TRANSAKCJE POCHODNE
11.06.2019
06.06.2019 – HEDGING A DOKUMENTACJA KREDYTOWA
06.06.2019
18.04.2019 – Kluczowe zmiany w regulacjach prawnych i metodach szacowania ryzyka – WYMOGI KAPITAŁOWE DLA RYZYKA RYNKOWEGO
18.04.2019
17.04.2019 – HEDGING A DOKUMENTACJA KREDYTOWA
17.04.2019
08.04.2019 – Początek nowej epoki na rynku usług płatniczych – CASH MANAGEMENT – V EDYCJA
08.04.2019
28.03.2019 – PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU
28.03.2019
21.02.2019 – MiFID II – zachęty, konflikt interesów, product governance, obowiązki informacyjne
21.02.2019
07.02.2019 – Początek nowej epoki na rynku usług płatniczych – CASH MANAGEMENT – IV EDYCJA
07.02.2019
18.12.2018 – REGULACJE: MAD II / MAR oraz MiFID II / MiFIR
18.12.2018
11.12.2018 – Początek nowej epoki na rynku usług płatniczych – CASH MANAGEMENT – III EDYCJA
11.12.2018
14.11.2018 – IX CONGRESS OF DERIVATIVE INSTRUMENTS MARKET
14.11.2018 – IX KONGRES RYNKU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH „Koniec świata – ciąg dalszy”
14.11.2018
24.10.2018 – Początek nowej epoki na rynku usług płatniczych – CASH MANAGEMENT – II EDYCJA
24.10.2018
19.09.2018 – POCZĄTEK NOWEJ EPOKI NA RYNKU USŁUG PŁATNICZYCH – CASH MANAGEMENT
19.09.2018
28.08.2018 – SYSTEMATIC INTERNALISER – TEORIA I PRAKTYKA
25.07.2018 – BEST EXECUTION – TEORIA I PRAKTYKA
07.06.2018 – WYMOGI DYREKTYWY AML IV oraz AML V – NOWE WYZWANIA
07.06.2018
14.06.2018 – MiFID II & MiFIR – DODATKOWE WYMOGI – II EDYCJA
14.06.2018
15.05.2018 – MiFID II & MiFIR – Z UWZGLĘDNIENIEM: DODATKOWYCH WYMOGÓW POLSKICH AKTÓW PRAWNYCH, WYMOGÓW IMPLEMENTOWANYCH W 2018 r. ( m.in. SI, RTS 27 )
15.05.2018
26.04.2018 – WYMOGI DYREKTYWY AML IV
26.04.2018
29.05.2018 – CZY NASZE BANKI SĄ BEZPIECZNYMI PARTNERAMI W CODZIENNYM ZARZĄDZANIU FINANSAMI ?
29.05.2018
18.04.2018 – CASH MANAGEMENT – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE (POZIOM ZAAWANSOWANY) – XI EDYCJA
18.04.2018
07.03.2018 – MiFIR – PRZEJRZYSTOŚĆ POST-TRANSAKCYJNA ( APA )
07.03.2018
14.03.2018 – CASH MANAGEMENT – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE ( poziom zaawansowany )
14.03.2018
14.02.2018 – MiFID II & MiFIR
14.02.2018
01.02.2018 – MiFIR – RAPORTOWANIE TRANSAKCJI ( ARM ) – V EDYCJA
20.12.2017 – MiFID II & MiFIR
20.12.2017
14.11.2017 – VIII KONGRES RYNKU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH / IV KONGRES MiFID
14.11.2017
29.11.2017 – MiFIR – PRZEJRZYSTOŚĆ POST-TRANSAKCYJNA ( APA ) – II EDYCJA
29.11.2017
28.11.2017 – MiFIR – RAPORTOWANIE TRANSAKCJI ( ARM ) – IV EDYCJA
28.11.2017
22.11.2017 – MiFID II & MiFIR
22.11.2017
24.10.2017 – O NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIANACH W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Rozporządzenie UE 2016/769 z 27 kwietnia 2016 roku
24.10.2017
14.09.2017 – MiFIR – RAPORTOWANIE TRANSAKCJI – III EDYCJA
14.09.2017
10.10.2017 – MiFID II & MiFIR
10.10.2017
07.09.2017 – ROLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH W PROCESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY
07.09.2017
06.09.2017 – WIBOR – NOWE WYMOGI REGULACYJNE ZWIĄZANE Z PROCESEM FIXINGU
06.09.2017
MiFIR – RAPORTOWANIE TRANSAKCJI – TRYB I ZASADY RAPORTOWANIA, KDPW JAKO ZATWIERDZONY MECHANIZM SPRAWOZDAWCZY (ARM), IMPLEMENTACJA WYMOGU OD STRONY IT – 12.07.2017
12.07.2017
MiFIR – RAPORTOWANIE TRANSAKCJI – TRYB I ZASADY RAPORTOWANIA, KDPW JAKO ZATWIERDZONY MECHANIZM SPRAWOZDAWCZY (ARM), IMPLEMENTACJA WYMOGU OD STRONY IT – 30.05.2017
30.05.2017
ZAAWANSOWANE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE – 20.06.2017
20.06.2017
PRZEDSIĘBIORSTWO I BANK. PRAKTYCZNE ASPEKTY RELACJI – VI EDYCJA – 17-18.05.2017
17.05.2017
CASH MANAGEMENT ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE ( POZIOM ZAAWANSOWANY ) X EDYCJA – 08.06.2017
08.06.2017
MiFID II & MiFIR – 24.05.2017
24.05.2017
MiFID II & MiFIR
08.02.2017
ROZPORZĄDZENIE EMIR WYMOGI ZABEZPIECZENIA RYZYKA KREDYTOWEGO DLA TRANSAKCJI BILATERALNYCH
30.01.2017
RAPORTOWANIE TRANSAKCJI W TRYBIE REGULACJI EMIR, MiFID i SFTR – WYBRANE ASPEKTY PRAWNE WYNIKAJĄCE Z SFTR
07.12.2016
ROZPORZĄDZENIE EMIR WYMOGI ZABEZPIECZENIA RYZYKA KREDYTOWEGO DLA TRANSAKCJI BILATERALNYCH
14.12.2016
VII KONGRES RYNKU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH ORAZ III KONGRES MiFID
28.11.2016
MiFID II & MiFIR
12.10.2016
ROZPORZĄDZENIE EMIR WYMOGI ZABEZPIECZENIA RYZYKA KREDYTOWEGO DLA TRANSAKCJI BILATERALNYCH
18.10.2016
CASH MANAGEMENT CZY OFERTY BANKÓW SPEŁNIAJĄ OCZEKIWANIA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH? – III EDYCJA -
21.10.2016
PRZEDSIĘBIORSTWO I BANK PRAKTYCZNE ASPEKTY RELACJI III EDYCJA
25.10.2016
RAPORTOWANIE TRANSAKCJI W TRYBIE REGULACJI EMIR, MiFID i SFTR WYBRANE ASPEKTY PRAWNE WYNIKAJĄCE Z SFTR
21.09.2016
TRANSAKCJE POCHODNE PRAWO I DOKUMENTACJA W ŚWIETLE REGULACJI EMIR, MIFID II/MiFIR i SFTR
07.09.2016
ROZPORZĄDZENIE EMIR WYMOGI ZABEZPIECZENIA RYZYKA KREDYTOWEGO DLA TRANSAKCJI BILATERALNYCH
14.09.2016
PRZEDSIĘBIORSTWO I BANK PRAKTYCZNE ASPEKTY RELACJI II EDYCJA
14.09.2016
CASH MANAGEMENT ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE ( POZIOM ZAAWANSOWANY ) VII EDYCJA
28.09.2016
RAPORTOWANIE TRANSAKCJI W TRYBIE REGULACJI EMIR, MiFID i SFTR – WYBRANE ASPEKTY PRAWNE WYNIKAJĄCE Z SFTR
31.05.2016
CASH MANAGEMENT – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE ( POZIOM ZAAWANSOWANY ) VI EDYCJA
31.05.2016
MiFID II & MiFIR
08.06.2016
PRZEDSIĘBIORSTWO I BANK PRAKTYCZNE ASPEKTY RELACJI
14.06.2016
ROZPORZĄDZENIE EMIR – WYMOGI ZABEZPIECZENIA RYZYKA KREDYTOWEGO DLA TRANSAKCJI BILATERALNYCH
16.03.2016
MiFID II & MiFIR
22.03.2016
CASH MANAGEMENT – CZY OFERTY BANKÓW SPEŁNIAJĄ OCZEKIWANIA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH? – III EDYCJA
07.04.2016
CASH MANAGEMENT – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE ( POZIOM ZAAWANSOWANY ) V EDYCJA
08.04.2016
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – SZKOLENIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
13.04.2016
PRZEDSIĘBIORSTWO I BANK – PRAKTYCZNE ASPEKTY RELACJI
13.04.2016
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – CERTYFIKOWANE SZKOLENIE DLA ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
14.04.2016
„ZARZĄDZANIE RELACJAMI – OD SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DO WSPÓŁTWORZENIA ROZWIĄZAŃ”
20.04.2016
„ZARZĄDZANIE RELACJAMI – OD SPRZEDAŻY PRODUKTU DO WSPÓŁTWORZENIA ROZWIĄZAŃ” – WARSZTAT DLA KADRY KIEROWNICZEJ BANKÓW
27.04.2016
MiFID II & MiFIR
16.02.2016
WYMOGI ROZPORZĄDZENIA EMIR
26.02.2016
TRANSAKCJE REPO – RYNEK, ZASTOSOWANIE I INFRASTRUKTURA ORAZ WYBRANE ASPEKTY PRAWNO-PODATKOWE
18.12.2015
VI KONGRES RYNKU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH
10.12.2015
TRANSAKCJE POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH „SECURITIES LENDING”
19.11.2015
MiFID II & MiFIR
23.11.2015
TRANSAKCJE POCHODNE – PRAWO I DOKUMENTACJA – ASPEKTY ZAAWANSOWANE
03.12.2015
II KONGRES MiFID II & MiFIR
TRANSAKCJE POCHODNE – PRAWO I DOKUMENTACJA
02.12.2015
WYMOGI ROZPORZĄDZENIA EMIR
20.08.2015
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – Szkolenie dla Kadry Zarządzającej
09.09.2015
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Certyfikowane szkolenie dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
24.09.2015
ZAAWANSOWANE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE
30.09.2015
ROZPORZĄDZENIE EMIR – WYMOGI ZABEZPIECZENIA RYZYKA KREDYTOWEGO DLA TRANSAKCJI BILATERALNYCH
15.07.2015
ZAAWANSOWANE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE
30.06.2015
TRANSAKCJE POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH „SECURITIES LENDING”
24.06.2015
CASH MANAGEMENT ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE (POZIOM ZAAWANSOWANY )
18.06.2015
MiFID II & MiFIR
17.06.2015
KONFERENCJA – „POMOC PAŃSTWA” – ZAGROŻENIA W ŚWIETLE ZASAD UNIJNEJ KONTROLI – ASPEKTY PRAKTYCZNE I NAJNOWSZE ZMIANY
15.06.2015
CONFERENCE „STATE AID” RISKS ASSOCIATED WITH THE EU CONTROL PRACTICAL ASPECTS AND CURRENT DEVELOPMENTS
15.06.2015
TRANSAKCJE REPO – RYNEK, ZASTOSOWANIE ORAZ INFRASTRUKTURA A TAKŻE WYBRANE ASPEKTY PRAWNO-PODATKOWE
27.05.2015
Akademia Compliance – WYTYCZNE IT KNF DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH – PRAKTYCZNE ASPEKTY WDROŻENIA
19.05.2015
WYMOGI ROZPORZĄDZENIA EMIR
06.10.2015
CASH MANAGEMENT ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE (POZIOM ZAAWANSOWANY )
16.04.2015
TRANSAKCJE POCHODNE – PRAWO I DOKUMENTACJA
22.10.2015
DOKUMENTACJA TRANSAKCJI POCHODNYCH CENTRALNIE ROZLICZANYCH W CCP I BILATERALNYCH
18.03.2015
MiFID II & MiFIR
11.03.2015
ZAAWANSOWANE ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM – BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA oraz NEGOCJACJE A BUDOWANIE RELACJI
03.03.2015
CASH MANAGEMENT ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE (POZIOM ZAAWANSOWANY ) III EDYCJA
26.02.2015
AIFMD / ZAFI PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO WDROŻENIA NOWYCH WYMOGÓW DLA TFI, PRIVATE EQUITY, VENTURE CAPITAL
25.02.2015
CASH MANAGEMENT CZY OFERTY BANKÓW SPEŁNIAJĄ OCZEKIWANIA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH? – II EDYCJA
12.03.2015
ROZPORZĄDZENIE EMIR WYMOGI ZABEZPIECZENIA RYZYKA KREDYTOWEGO DLA TRANSAKCJI BILATERALNYCH
29.01.2015
DOKUMENTACJA TRANSAKCJI POCHODNYCH CENTRALNIE ROZLICZANYCH W CCP I BILATERALNYCH
17.12.2014
TRANSAKCJE REPO – RYNEK, ZASTOSOWANIE ORAZ INFRASTRUKTURA A TAKŻE WYBRANE ASPEKTY PRAWNO, RACHUNKOWO-PODATKOWE
03.12.2014
V KONGRES RYNKU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH „ŚWIATEŁKO W TUNELU…?”
18.11.2014
ZARZĄDZANIE DORADCAMI KLIENTA W BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ
28.10.2014
ZAAWANSOWANE ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM – BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA
23.10.2014
PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO PROCESU RAPORTOWANIA I NOWE FUNKCJONALNOŚCI REPOZYTORIÓW
22.10.2014
CENTRALNE ROZLICZANIE TRANSAKCJI EMIR – OSTATECZNY PROJEKT WYMOGU I IMPLIKACJE RYNKOWE
24.09.2014
MiFID II & MiFIR
09.09.2014
KONGRES MiFID II & MiFIR „ CZAS APOKALIPSY…? ”
25.06.2014
IV KONGRES RYNKU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH „Europejski nowy ład na rynku instrumentów pochodnych”
21.11.2013
WIĘCEJ INFORMACJI W ARCHIWUM