I-VI.2024 HARMONOGRAM SZKOLEŃ

.

TEMATY SZKOLEŃ

.

I – VI.2024

.

 Bieżące i przyszłe wyzwania rynku kapitałowego – 26.02.2024

  • praktyczne aspekty implementacji regulacji „około MiFID-owych”
  • najbliższa przyszłość regulacyjna w obszarach MiFID II, PRIIPS itp.
.

− MiFID II i inne regulacje dotyczące instrumentów finansowych w praktyce – 05.03.2024

.

− Doradztwo inwestycyjne. Regulacje, interpretacja, praktyka.

− Zmiany regulacyjne w pośrednictwie na rynku kapitałowym – MiFID III i inne przepisy Retail Investment Strategy.

− Adopcja systemu MiFID w działalności dealerskiej banku.

− MiFID II i inne regulacje dotyczące instrumentów finansowych dla audytorów.

 

Chcesz otrzymać programy powyższych szkoleń – skontaktuj się z nami:

GRUPA CFD

biuro@grupacfd.pl

Tel: 537 656 630