PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO PROCESU RAPORTOWANIA I NOWE FUNKCJONALNOŚCI REPOZYTORIÓW

Miejsce: Hotel Mariott Warszawa

22.10.2014

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO PROCESU
RAPORTOWANIA
I NOWE FUNKCJONALNOŚCI REPOZYTORIÓW

Wymóg raportowania transakcji pochodnych do repozytoriów transakcji jest jednym z trzech istotnych filarów Rozporządzenia EMIR, wprowadzającego fundamentalne zmiany w zasadach funkcjonowania rynku transakcji pochodnych w Unii Europejskiej. Jego konsekwencją jest wprowadzenie na niestosowaną dotychczas skalę procesu raportowania wszystkich transakcji pochodnych (zarówno OTC, jak i giełdowych) – obejmuje on nie tylko podmioty finansowe, ale również ich klientów korporacyjnych; wiąże się z codziennym generowaniem nowych raportów dla całego portfela transakcji; wymusza istotne dostosowanie aplikacji obsługujących transakcje pochodne. Raportowanie dla transakcji pochodnych OTC i giełdowych weszło w życie 12 lutego 2014 r. – jednak brak szczegółowych wytycznych ze strony organów nadzorczych, zmiany tych wytycznych w ostatniej chwili oraz opóźnienia w uzyskiwaniu dostępu do repozytoriów sprawiły, że w skali całego rynku europejskiego obserwujemy problemy z właściwym wdrożeniem i stosowaniem wymogu. W trakcie seminarium zostaną omówione najważniejsze problemy, z którymi spotykają się uczestnicy repozytoriów. Podsumowane zostanie podejście uczestników rynku (zarówno banków, jak i ich klientów) od strony prawnej, operacyjnej i technologicznej. Zostaną również omówione nowe funkcjonalności , które w najbliższym czasie będą wprowadzone w KDPW TR.

Szkolenie jest adresowane do:
• Jednostek Sprawozdawczych,
• Pracowników Front Office,
• Pracowników Back Office,
• Pracowników Audytu,
• Inspektorów Nadzoru,
• Prawników,

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z namtutaj