V KONGRES RYNKU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH „ŚWIATEŁKO W TUNELU…?”

Miejsce: Hotel Marriott, Warszawa 18.11.2014

 

W imieniu

Związku Banków Polskich („ZBP”)

mieliśmy przyjemność zorganizować dla Państwa

V Kongresie Rynku Instrumentów Pochodnych

„Światełko w tunelu…?”

Kongres Rynku Instrumentów Pochodnych organizowany jest przez Związek Banków Polskich nieprzerwanie od 2010 roku. Jego podstawowym celem jest popularyzacja transakcji pochodnych oraz zagadnień z nimi związanych, zwłaszcza aspektów prawno-regulacyjnych wśród polskich instytucji finansowych oraz największych przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Corocznie gromadzi on ponad 100 przedstawicieli banków oraz organizacji branżowych mających wpływ nie tylko na polski, ale także na europejski rynek transakcji pochodnych OTC. W związku z tym, że transakcje pochodne stale budzą mnóstwo emocji wśród uczestników rynku, nieustający rozwój polskiego rynku derywatów, jak również zmieniające się europejskie środowisko prawno-regulacyjne w tym zakresie powodują, że dla każdego aktywnego uczestnika rynku niezbędne jest bieżące obserwowanie wszystkich dokonujących się zmian.

Intencją tegorocznej edycji Kongresu jest dyskusja na temat nowego europejskiego ładu na rynku transakcji pochodnych. Bieżąca V edycja Kongresu wynika z potrzeby przedstawienia i omówienia dużej ilości aktów prawnych (m.in. BRRD, Basel III, EMIR, CRD IV, MIFID II/MIFIR) opracowywanych / opublikowanych w ostatnim okresie przez instytucje Unii Europejskiej. Przy tej okazji uczestnikom Kongresu zaprezentowane zostaną informacje na temat nowych usług KDPW_CCP dla rynku transakcji pochodnych OTC, a także zapoznają się ze polską perspektywą nowych regulacji unijnych takich instytucji, jak: Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego czy też Ministerstwo Finansów.

Kongres adresowany jest głównie do menedżerów wysokiego szczebla, zarówno w instytucjach finansowych, jak i przedsiębiorstwach aktywnie zarządzających ryzykiem rynkowym za pomocą transakcji pochodnych związanym z prowadzoną działalnością, ale również do pracowników polskich instytucji o charakterze regulacyjno-nadzorczym.

W charakterze prelegentów w Kongresie udział wezmą eksperci z zakresu rynków finansowych, w tym przedstawiciele europejskich i krajowych regulatorów rynku finansowego oraz podmiotów pełniących na nim funkcje infrastrukturalne.

Interesującym elementem Kongresu będzie również panel dyskusyjny, prowadzony przez Ryszarda Petru, w którym wezmą udział Prezesi największych polskich banków oraz innych uczestników rynku finansowego. Przedstawią oni swoją ocenę tego jak będzie kształtował się rynek instrumentów pochodnych w perspektywie najbliższych lat.

Z uwagi na jubileuszową, piątą edycję Kongresu zapraszamy również bezpośrednio po jego zakończeniu na uroczysty koktajl w trakcie którego będzie można w swobodnej atmosferze ocenić przebieg Kongresu.

 

Prelegenci:
Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes, Związek Banków Polskich
Norbert Jeziolowicz – Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych
Bartłomiej Wieczorek – Partner Zarządzający, ARETO
Sławomir Panasiuk – Wiceprezes Zarządu KDPW S.A. i KDPW_CCP
Peter Werner – Senior Director, ISDA
Tomasz Piwowarski – Dyrektor Departamentu Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych                                          i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (DIB),                                                        Komisja Nadzoru Finansowego,
Piotr Piłat – Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów
Dobiesław Tymoczko – Zastępca Dyrektora, Departament Systemu Finansowego, NBP
Andrzej Gałkowski – Partner, KPMG
Guido Ravoet – Secretary General, European Money Markets Institute

 

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami tutaj