06.11.2019 – X KONGRES RYNKU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

.

.

      logo-zbp

W imieniu

Związku Banków Polskich

mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w

X KONGRESIE

RYNKU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

 „JAK PRZETRWAĆ KONIEC ŚWIATA

.

06 listopada 2019

Hotel Marriott, Warszawa

.

Kongres Rynku Instrumentów Pochodnych  jest organizowany przez Związek Banków Polskich nieprzerwanie od 2010 roku.

Co roku gromadzi uczestników reprezentujących zarówno banki, jak i inne instytucje finansowe, przedstawicieli firm prawniczych, firm konsultingowych i przedsiębiorstw zarządzających ryzykiem za pomocą instrumentów pochodnych, a także przedstawicieli lokalnego regulatora rynku finansowego, tj. Ministerstwa Finansów, KNF i NBP.

 

PROGRAM X EDYCJI:

08.30 – REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

09.00 – OTWARCIE KONGRESU

09.05 - BREXIT – LATEST DEVELOPMENTS

……….Peter Werner, Senior Director, ISDA

09.35 - LATEST MODIFICATIONS IN THE ISDA DOCUMENTATION

………..Fiona Taylor, Director, ISDA

10.05 - FROM LIBOR TO SARON – THE IMPACT OF THE LIBORTRANSITION FOR THE SWISS ………….FRANC

………..Christian Bahr, Head Index & iNAV Services, SIX

10.35 - GLOBAL TRANSITION FROM IBORS TO RFR FROM THE PERSPECTIVE OF SWEDISH ………….BANKING SECTOR

………..Jonny Sylvén, The Swedish Bankers’ Association

11,05 – PRZERWA KAWOWA

11.30 - DEBATA PANELOWA:

DOCELOWY KSZTAŁT RYNKU BENCHMARKÓW W EUROPIE

………..Marcin Bartczak, Partner, Dentons

………..Christian Bahr, Head Index & iNAV Services, SIX

………..Jonny Sylvén, The Swedish Bankers’ Association

………..Przedstawiciel GPW Benchmark (WIBOR), tbc

………..Przedstawiciel the Czech Finacial Benchmark Facility, tbc 

12.40 - CLIENT CLEARING W KDPW_CCP JAKO ODPOWIEDŹ NA ZMIANY W EMIR REFIT

………..Przedstawiciel KDPW_CCP, tbc 

13.10 - DEPOZYTY POCZĄTKOWE DLA TRANSAKCJI POCHODNYCH RYNKU OTC.

…… ……WYZNACZANIE I WPŁYW NA WYCENĘ TRANSAKCJI

………..Dominik Łogin, EY Financial Risk & Analytics

………..Marcin Maciaszczyk, EY Financial Risk & Analytics

13.40 – LUNCH

14.30 - WPŁYW NOWYCH TECHNOLOGII NA FORMY INWESTOWANIA NA RYNKU ………….KAPITAŁOWYM

…………– IMPLIKACJE NADZORCZE

………..Maciej Kurzajewski, Doradca Przewodniczącego KNF, ……………………………………………..Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

15.00 - RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH OTC WEDŁUG DANYCH NBP I BIS

………..Dobiesław Tymoczko, Zastępca Dyrektora Departamentu Stabilności ……………………………Finansowej,  Narodowy Bank Polski

15.30 - JEDNOLITA LICENCJA BANKOWA I JEJ ROLA W STRATEGII ROZWOJU RYNKU ………….KAPITAŁOWEGO

………..Marcin Obroniecki, Zastępca Dyrektora, Departament Rozwoju Rynku Finansowego, …………..Ministerstwo Finansów

15.50 - DEBATA PANELOWA:

JEDNOLITA LICENCJA BANKOWA

SZANSE I POTENCJALNY WPŁYW NA ROZWÓJ RYNKU KAPITAŁOWEGO 

………..Mariusz Więckowski, Managing Partner, Areto

………..Antonina Karwasińska, Radca prawny, Dom Maklerski Pekao S.A.

………..Jacek Fotek, Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

………..Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych ………………………..oraz KDPW_CCP

………..Piotr Tomaszewski, Dyrektor, Biuro Maklerskie Santander Bank

17.00 – ZAKOŃCZENIE KONGRESU

 

 Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami  tutaj.