21.02.2019 – MiFID II – zachęty, konflikt interesów, product governance, obowiązki informacyjne

 .

MiFID II

ZACHĘTY, KONFLIKT INTERESÓW, PRODUCT GOVERNANCE, OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

.

21.02.2019

Golden Floor Plaza

Al. Jerozolimskie 123 a

WARSZAWA

.

   Wprowadzony w 2018 roku system MiFID II w sposób istotny wpłynął na organizację rynków papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz na zasady oferowania tych instrumentów klientom i obowiązki instytucji finansowych wobec klientów.

Nowelizacja polskich aktów prawnych (w tym ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) oraz nowe polskie akty wykonawcze wprowadzają również dodatkowe mechanizmy, które muszą być uwzględnione przy implementacji, np. w zakresie weryfikacji zachęt, rynków docelowych czy innych obowiązków w zakresie działania instytucji finansowych jako wytwórców czy dystrybutorów.

W trakcie seminarium zostaną szczegółowo przedstawione wymogi MiFID II ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska KNF z grudnia 2018 r. w sprawie zachęt, wytyczne i QA ESMA, posiłkowo wytyczne FCA  oraz ich implikacje dla podmiotów działających na polskim rynku.

Omówione zostaną przykłady praktyczne i case studies nie tylko w zakresie zachęt, ale także nowych obowiązków compliance w świetle MiFID II, w tym w szczególności kwestie właściwego zarządzania konfliktami interesów.

Przeanalizujemy również szczegółowe rozwiązania w zakresie zarządzania produktami oraz informacji przekazywanych klientom i potencjalnym klientom.

.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami  tutaj