13.06.2024 – DORADZTWO INWESTYCYJNE – REGULACJE, INTERPRETACJA, PRAKTYKA

 

DORADZTWO INWESTYCYJNE

REGULACJE, INTERPRETACJA, PRAKTYKA

  .

13.06.2024

SZKOLENIE ON-LINE

.

  Szkolenie jest unikatowym i pionierskim w ostatnim czasie projektem na rynku, który ma na celu wszechstronne przybliżenie jednej z najważniejszych usług inwestycyjnych na rynku, jaką jest doradztwo inwestycyjne. Przy czym klasyfikacja taka, nie odnosi się to tylko do stopnia skomplikowania materii, ale również istotnych ryzyk, które wiążą się z nieuprawnionym wykonywaniem doradztwa inwestycyjnego bądź nieprawidłowym jego świadczeniem. Wskazanie czynników ryzyka braku zgodności ma ten istotny wymiar, że brak uprawnień do świadczenia doradztwa inwestycyjnego stanowi przestępstwo, które może objąć samego pracownika dopuszczającego się tego czynu lub  podmiot, w którym jest zatrudniony. Dlatego, kluczowa jest nie tylko wiedza o tym, jakie czynności stanowią doradztwo, ale także w jaki sposób wdrożyć mechanizmy nadzoru w organizacji, aby wyeliminować stany wykonywania doradztwa inwestycyjnego bez stosownego zezwolenia. 

  Z tych względów szkolenie będzie przystępnie wyjaśniało kompleksowo m.in. istotę doradztwa, zasady jego świadczenia i poszczególne jego formy. Ukazane również zostaną aktywności, które w świetle prawa i wypowiedzi organów nadzoru, nie stanowią doradztwa inwestycyjnego.

  Szkolenie zostanie uzupełnione o najnowsze planowane zmiany w zakresie prawa unijnego, a dotyczące doradztwa inwestycyjnego. Jest to o tyle istotne, że zakres projektowanych zmian wywoła istotne skutki w dotychczasowym sposobie świadczenia tej usługi.  

  Dodatkowo, na bazie praktycznych doświadczeń przewidziano sesję warsztatową, gdzie zostaną omówione przykłady, które mogą budzić wątpliwości kwalifikacyjne pod kątem doradztwa inwestycyjnego oraz sesję pytań i odpowiedzi. 

.

PRELEGENT

Maciej Kurzajewski

www.intocompliance.pl

Szczegółowe informacje / program: 

biuro@grupacfd.pl

Tel: 537 656 630