MiFID II & MiFIR – 24.05.2017

 

MiFID II & MiFIR

24.05.2017

Hotel AIRPORT OKĘCIE

Wprowadzona w 2007 roku Dyrektywa MiFID w sposób istotny wpłynęła na organizację rynków instrumentów finansowych oraz zasady oferowania tych instrumentów klientom. Dynamiczne zmiany na tych rynkach (np. powstanie tzw. dark pools), nowe technologie (np. algorithmic trading i high-frequency trading) oraz nowe regulacje (np. EMIR) wymusiły konieczność nowelizacji funkcjonujących wymogów. Prowadzone obecnie w ramach organów unijnych prace zmierzają do istotnej modyfikacji zasad MiFID, co w znaczący sposób wpłynie również na funkcjonowanie polskiego systemu finansowego. Zmianie ulegnie również tryb wdrażania: istotna część wymogów będzie wprowadzana nie dyrektywą (MiFID II), ale rozporządzeniem unijnym (MiFIR), co oznacza, że wymogi te będą obowiązywały bezpośrednio, bez konieczności zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Dodatkowo prawie wszystkie akty wykonawcze przygotowane są w formie rozporządzenia unijnego.

 

W trakcie seminarium zostaną szczegółowo przedstawione nowe wymogi MiFID II / MiFIR, również w kontekście aktów wykonawczych (RTS/ITS oraz aktów delegowanych wytycznych ESMA (Guidelines, Q&A) ), oraz ich implikacje dla podmiotów działających na polskim rynku.

Omawiany będzie  m.in. projekt nowelizacji polskich ustaw transponujących MiFID II (m.in. ustawa o obrocie instrumentami finansowymi), który został opublikowany przez Ministerstwo Finansów w dniu 9 marca b.r. Poszczególne wymogi będą omawiane w kontekście propozycji MF i KNF, wynikających z projektu.

Celem seminarium jest przedstawienie najważniejszych zmian w Dyrektywie MiFID. Znajomość tych modyfikacji jest tym bardziej istotna, że obecnie w instytucjach finansowych prowadzone są intensywne prace nad wdrożeniem innych wymogów unijnych odnoszących się do instrumentów pochodnych (np. EMIR), zaś zasady MiFID II i MiFIR będą z nimi w sposób ścisły powiązane.

 

OPINIE UCZESTNIKÓW:

„Z mojej strony mogę wyłącznie przekazać pozytywną opinię. Szkolenie jak najbardziej spełniło moje oczekiwania – przede wszystkim doceniam praktyczne podejście do zagadnienia (a nie jak to często bywa – przekazanie czystej teorii z którą sami możemy się zapoznać).

Western Union International Bank GmbH, Sp. z o.o. Oddział w Polsce

 

„Szkolenie było niewątpliwie dobrze przygotowane zarówno merytorycznie jak i organizacyjnie. Prowadzący postrzegany jest w branży jako osoba o sporej wiedzy i dużym doświadczeniu a przy tym ma dobry kontakt z uczestnikami szkolenia. Sam „Airport Okęcie” ma dobrą lokalizację jeżeli chodzi o dojazd komunikacją miejską, pomimo bliskości zagłębia biurowego w okolicy da się też znaleźć całodzienny parking za naprawdę niewielką opłatę, i dodatkowo – jak wiemy, widok z sali szkoleniowej jest inspirujący.

Jednym słowem – warto było :-)

Bank Ochrony Środowiska S.A.

 

„Szkolenie jak najbardziej spełniło oczekiwania, pokazało spektrum rozciągłości oraz jak szczegółowo MIFID II drenuje wszelkie regulacje, obowiązki itp.”

Bank Handlowy w Warszawie SA

 

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami  tutaj.

.

PARTNER SEMINARIUM

.

Areto