07.03.2018 – MiFIR – PRZEJRZYSTOŚĆ POST-TRANSAKCYJNA ( APA )

III EDYCJA

.

MiFIR – PRZEJRZYSTOŚĆ POST-TRANSAKCYJNA  (APA)

.

- TRYB I ZASADY PUBLIKACJI PRZEJRZYSTOŚCI POST-TRANSAKCYJNEJ

- MECHANIZM PUBLIKACJI PRZEJRZYSTOŚCI POST-TRANSAKCYJNEJ APA I BEST EXECUTION  

- IMPLEMENTACJA WYMOGU OD STRONY IT 

.

07/03/2018

Golden Floor Plaza

Al. Jerozolimskie 123 a

WARSZAWA

.

WSPÓŁORGANIZATOR:

LOGO risco2

.

PARTNERZY SEMINARIUM:

LOGO areto2                                  LOGO thomson reuters2

.

Wdrażany obecnie pakiet regulacyjny MiFID II/MiFIR nakłada m.in. wymóg przejrzystości post-transakcyjnej – raportowania do APA wybranych parametrów transakcji zawartych na rynku OTC. Raportowanie to obejmie instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu w systemach obrotu (rynki regulowane, MTF, OTF), co oznacza, że będzie nim objęta znaczna część instrumentów finansowych będących w obrocie w Polsce, m. in. akcji, obligacji i transakcji pochodnych.

Raportowanie odbywa się w czasie rzeczywistym (instrumenty udziałowe – w ciągu 1 min., nieudziałowe – w ciągu 15 min.), co stanowi istotne wyzwanie dla procesów obsługi tych transakcji. Ważna będzie m.in. weryfikacja przed zaraportowaniem, czy instrument jest objęty wymogiem raportowania, np. przez weryfikację rejestru ESMA.

Banki i firmy inwestycyjne będą miały obowiązek przekazywać raporty licencjonowanym podmiotom, tzw. zatwierdzonym podmiotom publikującym (APA), co będzie wymagać od polskich podmiotów rynku finansowego decyzji o wyborze tego odbiorcy oraz ustanowienia połączenia w celu przekazywania informacji w czasie rzeczywistym.

W trakcie seminarium będzie omówiony szczegółowo zakres i tryb raportowania, z uwzględnieniem aktów wykonawczych oraz wytycznych ESMA. Szczegółowo omówiony będzie tryb współpracy z APA. Uwzględnione będą również aspekty technologiczne procesu raportowania do APA oraz wypełnienie obowiązku Best Execution,, na przykładzie aplikacji CESARZ firmy Risco Software.

Szkolenie jest adresowane do:

  • Jednostek Sprawozdawczych,
  • Pracowników Front Office,
  • Pracowników Back Office,
  • Pracowników Audytu,
  • Inspektorów Nadzoru,
  • Prawników,
  • Pracowników Compliance
  • Pracowników IT

 

PRELEGENCI:

Mariusz Więckowski – Partner Zarządzający ARETO, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie produktów rynku finansowego. Do 2011 r. pracował w Banku BPH jako dyrektor odpowiedzialny za rozwój produktów skarbowych i ich kanałów dystrybucji. W latach 2008-2010 był Project Managerem projektu wdrożenia MiFID w Banku BPH, obejmującego dostosowanie wszystkich obszarów banku do wymogów Dyrektywy. Uczestniczy w pracach grup roboczych Związku Banków Polskich (m.in. w zakresie EMIR, MiFID II) oraz komitetów produktowych i regulacyjnych International Swaps & Derivatives Association (m.in. MiFID Consultative Group, EMIR Consultative Group, Documentation Committee). Obecnie doradza kilku grupom bankowym (posiadających w swoich strukturach domy maklerskie i TFI) przy implementacji MiFID II. Prowadzi wiele szkoleń z zakresu transakcji pochodnych, ich dokumentacji oraz wymogów regulacyjnych. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego.

Wojciech Brzostowski – Technical Account Manager, w Thomson Reuters od 2010 roku. Zaufany doradca klienta, odpowiedzialny za doradztwo w obszarze strategii technologicznej u największych klientów z polskiego sektora finansowego oraz w  największych bankach w Rumunii. Wcześniej inżynier w firmie Thales – francuskim koncernie elektronicznym dostarczającym systemy i produkty wykorzystywane w transporcie lądowym, lotnictwie, wojsku oraz kosmonautyce – odpowiedzialny za projektowanie i wdrażanie dużych systemów informatycznych w tym systemów do bezpiecznej komunikacji między Bankami.

Maciej Świderek – Specialist FX/FI & Trading, w Thomson Reuters od lipca 2013 r. odpowiedzialny za sprzedaż i merytoryczne wsparcie platformy analitycznej EIKON i narzędzi transakcyjnych (FX Trading, FXall, Electronic Trading). Przed Thomson Reuters pracował jako Senior Sales Manager w Departamencie Skarbu Nordea Bank Polska, gdzie odpowiadał za strukturyzowanie i sprzedaż instrumentów pochodnych i strategii zabezpieczających ryzyko walutowe i stopy procentowej dla klientów korporacyjnych, wcześniej przez wiele lat jako Senior Corporate Dealer w Raiffeisen Bank Polska odpowiedzialny za obsługę klientów korporacyjnych w zakresie transakcji walutowych, depozytowych i stopy procentowej (transakcje bieżące i pochodne).

Agata Lubieniecka – Solutions Sales Specialist. Absolwentka londyńskiej London School  of Economics, karierę rozpoczynała w działach sprzedaży, marketingu i strategii w Londynie, Genewie i Dubaju. Od ponad 10 lat promuje rozwiązania służące do automatycznego wykorzystania danych rynkowych Thomson Reuters w aplikacjach do Zarządzania Ryzykiem, Wyceny Portfela a także w coraz większej mierze w procesach Compliance w regionie CEE. Od 2016 roku Champion rozwiązań MIFID II: APA, Best Execution, Market Structure, Systemy Transakcyjne, Dane rynkowe.  Specjalistka zarówno od wdrożeń w dużych, międzynarodowych instytucjach finansowych jak i mniejszych bankach, domach maklerskich oraz korporacyjnych działach Treasury.

Cezary Gocłowski – Key Account Manager w Risco Software. Absolwent Politechniki Białostockiej. Certyfikowany Project Manager. Przez całą 17 – letnią karierę związany z bankowością najpierw jako odbiorca rozwiązań cash management dla przedsiębiorstw na stanowisku Receivable Managera w Netii, potem jako ich dostawca – na stanowisku Product Managera w Citi Handlowy, a następnie jako jego sprzedawca w Banku BPH i wreszcie jako jego twórca – w Risco Software – podwykonawcy projektów IT dla banków i instytucji finansowych. W ostatnich latach promuje rozwiązania służące do automatycznego spływu masowych płatności w korporacjach. Od 2016 roku związany z tematyką regulacji EMIR/MIFIR/MIFID II/PSD2.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami tutaj.