27.06.2023 – Nowa Rekomendacja A – wyzwania wdrożeniowe dla banków oraz oddziałów instytucji kredytowych

III EDYCJA SZKOLENIA

 

NOWA REKOMENDACJA  A

 

WYZWANIA WDROŻENIOWE DLA BANKÓW

ORAZ ODDZIAŁÓW INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

.

27.06.2023

SZKOLENIE ONLINE

 

  19 października 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła nową Rekomendację A dotyczącą zarządzania przez banki ryzykiem związanym z działalnością na instrumentach pochodnych.

  Nowa rekomendacja zastępuje poprzednią wersję rekomendacji, wydaną w 2010 r. a więc jeszcze przed wejściem w życie przepisów MiFID II oraz PRIIP.

  Celem nowej Rekomendacji A jest jej dostosowanie do nowych przepisów wynikających zarówno z dyrektyw czy rozporządzeń unijnych, wytycznych ESMA, jak i zaktualizowanych przepisów prawa krajowego. KNF podkreśla, że rekomendacja uwzględnia także wyniki przeprowadzonych badań kontrolnych w instytucjach finansowych na przestrzeni ostatnich lat i wskazuje, na zasadę proporcjonalności, której założeniem jest dostosowanie wymogów adresowanych w rekomendacji do indywidualnej specyfiki i profilu działalności banku.

  Zadania jakie stawia nowa Rekomendacja A angażować będą zarówno zespoły zarządzania i monitorowania ryzyka, projektujące nowe procesy oraz wdrażające i zarządzające produktami, compliance i audytu, treasury, a także zespoły odpowiedzialne za dostarczanie informacji zarządczej.

  Banki mają obowiązek dostosowania się do nowej Rekomendacji A do końca 2023 r. Biorąc pod uwagę szereg zmian oraz konieczność dostosowania w zakresie systemów informatycznych wykorzystywanych w bankach m.in. do szacowania ryzyka, czasu pozostało niewiele.

  W trakcie szkolenia, omówione zostaną wymogi stawiane przez nową Rekomendację A, zaprezentowane zostanie porównanie zmian nowej i starej Rekomendacji ze wskazaniem na implikacje w zakresie dostosowania i wdrożenia nowych wymogów, a także omówione zostaną kwestie praktyczne, wynikające z podejścia oraz prezentowanych stanowisk UKNF.

 

Szczegółowe informacje / program:

biuro@grupacfd.pl

Tel: 537 656 630