22.07.2019 – Początek nowej epoki na rynku usług płatniczych – CASH MANAGEMENT – VI EDYCJA

 

 .

POCZĄTEK NOWEJ EPOKI NA RYNKU USŁUG PŁATNICZYCH

 .

CASH MANAGEMENT

 .

NOWE USŁUGI, REGULACJE I TECHNOLOGIE

W ZARZĄDZANIU BIEŻĄCYMI FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

.

VI EDYCJA

.

22.07.2019

Golden Floor Plaza

Al. Jerozolimskie 123 a

WARSZAWA

.

    Podczas seminarium omówimy  m.in. dynamicznie zmieniającą się sytuację rynku usług rozliczeniowych.

Jak postrzegany jest cash management przez przedsiębiorstwa, a jak widzą go banki? Uczestnicy zapoznają się z definicjami, coraz bogatszą  terminologią i aktualną rynkową ofertą usług i narzędzi, wspierających zarządzanie finansami firmy, a zwłaszcza zarządzanie kapitałem pracującym.

Zagadnienia cash management zostaną przedstawione w kontekście wprowadzanych w życie nowych regulacji związanych z usługami płatniczymi, w tym zmian wynikających z wdrożenia dyrektywy PSD2 oraz ustawowych zapisów dotyczących zwrotu pieniędzy przelanych na błędny numer konta.

Przedstawimy  coraz popularniejsze pojęcie „bankowości otwartej” (ang. Open Banking) i związane z nią projekty w Polsce i na świecie.

Przyjrzymy się także najnowszym technologiom i projektom opartym o blockchain, zastanowimy się nad możliwościami ich wykorzystania w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstwa.

Zaprezentujemy zmiany zachodzące w bankowości elektronicznej, w tym dostępne mechanizmy pozwalające na monitorowanie stanu środków w wielu bankach  i umożliwiające wykonywanie płatności z wielu rachunków.

Omówimy  tendencje w zarządzaniu, związane z centralizacją powtarzalnych czynności i usługi  cash management, wspierające  ten proces. Skupianie w jednym miejscu funkcji, nie stanowiących podstawowej działalności firmy (wielodziałowej, lub grupy kapitałowej) jest obecnie powszechne, obejmuje tak międzynarodowe korporacje, jak też rodzime  przedsiębiorstwa.  Przedstawione zostaną takie struktury, jak bank wewnętrzny (In-house bank) i  fabryka płatności (payment factory).

Zajmiemy się również kryteriami i procesem wyboru banków, a także  monitorowaniem codziennej współpracy z nimi. Zwrócimy uwagę na sytuacje awaryjne i zabezpieczanie się na wypadek ich powstania.

.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami  tutaj