II KONGRES MiFID II & MiFIR

logo-zbp

Związek Banków Polskich („ZBP”)

ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w

II KONGRESIE

MiFID II & MiFIR

BLISKO, CORAZ BLIŻEJ …”

 

      Wprowadzona w 2007 roku Dyrektywa MiFID w sposób istotny wpłynęła na organizację rynków instrumentów finansowych oraz zasady funkcjonowania banków i firm inwestycyjnych. Dynamiczne zmiany na tych rynkach (np. rozwój tzw. dark pools), utrzymujące się nieprawidłowości w zakresie ochrony klientów, nowe technologie (np. algorithmic trading i high-frequency trading), konieczność zapewnienia przejrzystości obrotu instrumentami finansowymi oraz nowe regulacje (np. EMIR) wymusiły konieczność korekty funkcjonujących wymogów. Prowadzone obecnie w ramach organów unijnych prace zmierzają do istotnej modyfikacji zasad MiFID, co w znaczący sposób wpłynie również na funkcjonowanie polskiego systemu finansowego. Zmianie ulegnie również tryb wdrażania wymogów: istotna część przepisów będzie wprowadzana nie dyrektywą (MiFID II), ale rozporządzeniem unijnym (MiFIR), co oznacza, że wymogi te będą obowiązywały bezpośrednio, bez konieczności zmian w odpowiednich polskich aktach prawnych – w tym kontekście kluczowy jest tryb wdrażania wymogów nowej Dyrektywy do przepisów prawa polskiego.

Kongres odbywa się na etapie końcowych prac organów unijnych nad treścią aktów wykonawczych do Dyrektywy MiFID II oraz nowego Rozporządzenia MiFIR, zawierających szczegółowe wymogi w tym zakresie.

Celem Kongresu jest przedstawienie najważniejszych zmian w Dyrektywie MiFID oraz wpływu tych zmian na polski rynek finansowy. Znajomość tych modyfikacji jest tym bardziej istotna, że obecnie w instytucjach finansowych prowadzone są intensywne prace nad wdrożeniem innych wymogów unijnych odnoszących się do instrumentów pochodnych (np. EMIR), zaś zasady MiFID II i MiFIR będą z nimi w sposób ścisły powiązane.

Bardzo istotną kwestią poruszoną w trakcie Kongresu będzie przedstawienie perspektywy nowych regulacji z punktu widzenia organu nadzoru – Komisji Nadzoru Finansowego oraz regulatora – Ministerstwa Finansów.

.

.

Prelegenci:

Norbert Jeziolowicz - Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków

Finansowych, Związek Banków Polskich

Mariusz Więckowski - Partner Zarządzający, ARETO

Jan Mazur - Główny Specjalista w Dziale Strategii I Analiz, GPW S.A.

Wolfgang Schlaffer - Partner, zeb

Anna Biała - Adwokat, Clifford Chance

Jarosław Ziębiec - Dyrektor Rynku Regulowanego, Towarowa Giełda Energii S.A.

Andrzej Gałkowski - Partner, KPMG w Polsce

Maciej Kurzajewski - Zastępca Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych I

Infrastruktury Rynku Kapitałowego,Komisja Nadzoru Finansowego

Piotr Koziński - Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego,

Ministerstwo Finansów

.

 

Panel dyskusyjny:

Maciej Meder - Dyrektor Zarządzający, zeb w Polsce

Jacek Obłękowski - Wiceprezes Zarządu, PKO BP S.A.

Mirosław Skiba - Członek Zarządu, BZ WBK S.A.

Marek Rybiec - Prezes Zarządu, Skarbiec TFI S.A.

Krzysztof Prasał - Prezes Zarządu, Dom Inwestycyjny Xelion

.

 

Szczegóły konferencji:

 

 

 

  GŁÓWNY PARTNER  MERYTORYCZNY

.

ZEB

.

PARTNERZY MERYTORYCZNI

.

TGE.

 

GPW.

 

ARETO.

KPMG

.

PARTNER ORGANIZACYJNY

.

logo-kagan.

PATRONAT MEDIALNY

.

ALEBANK.

BANK