10.05.2024 – RETAIL INVESTMENT STRATEGY – PRZEŁOM ARCHITEKTURY RYNKU KAPITAŁOWEGO. MiFID III I INNE ISTOTNE ZMIANY LEGISLACYJNE

,

RETAIL INVESTMENT STRATEGY

- PRZEŁOM ARCHITEKTURY RYNKU KAPITAŁOWEGO. 

MiFID III I INNE ISTOTNE ZMIANY LEGISLACYJNE

 .

10.05.2024

SZKOLENIE ON-LINE

.

 Szkolenie ma na celu praktyczne omówienie zagadnień związanych ze zmianami, które czekają rynek w 2024/2025 r., a które będą kolejna rewolucją w praktyce firm inwestycyjnych, banków i TFI w obszarze instrumentów finansowych. Szkolenie poświęcone będzie temu, jak tzw. Retail Investment Strategy (strategia dotycząca ochrony inwestorów detalicznych) wpłynie na rynek i praktykę podmiotów nadzorowanych.

 Prelegenci w sposób praktyczny omówią wdrożenie założenia RIS, w szczególności główne cele zmian, także szczegółowo nowe obowiązki podmiotów nadzorowanych związane z informacjami dotyczącymi ich usług i produktów, w tym przekazywanymi w celu reklamy i promocji w kontekście materiałów marketingowych, informacji o cechach produktów, kosztach, opłatach, ujawnieniach, aż po nowe zasady odpowiedzialności za treści marketingowe, czy nowe uprawnienia KNF.

 Na szkoleniu zostaną omówione również tematy związane ze zmianami w zakresie przeprowadzania testów odpowiedniości i adekwatności, kategoryzacji klienta, także nowe przepisy w zakresie mechanizmu „Value for Money” oraz zmodyfikowane podejście do KID’ów, wzmocnienia współpracy nadzorczej i nowe uprawnienia KNF.

 Szkolenie zakończy się kompleksowym omówieniem zmian wynikających z RIS w zakresie rekonstrukcji zasad świadczenia doradztwa inwestycyjnego, nowych założeń przyjmowania i przekazywania „zachęt”, w tym niektórych zakazów, które znacząco wpłyną ma polski rynek, w szczególności przyjmowania zachęt od tzw. podmiotów trzecich.

.

PRELEGENCI

..…………………………………………..

   Maciej Kurzajewski……………………………Grzegorz Włodarczyk

http://www.intocompliance.pl                                      www.compliancemifid.pl

…………………………….

Szczegółowe informacje / program: 

biuro@grupacfd.pl

Tel: 537 656 630