07.06.2018 – WYMOGI DYREKTYWY AML IV oraz AML V – NOWE WYZWANIA

.

WYMOGI DYREKTYWY AML IV

oraz

AML V – NOWE WYZWANIA

 .

ROLA PRZEDSIĘBIORSTW W PROCESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY

II EDYCJA

.

07.06.2018

GOLDEN FLOOR PLAZA

Al. Jerozolimskie 123 a

.

W związku z wymogiem implementacji przez Państwa Członkowskie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) konieczne staje się wdrożenie nowego podejścia do tematu prania brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmowi przez instytucje finansowe funkcjonujące na rynku europejskim.

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy chcą zapoznać się z podejściem instytucji finansowych w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, aby w wdrożyć wewnętrzne regulacje pozwalające przejść procedury AML przy podejmowaniu współpracy z bankami w UE.

Szkolenie koncentruje się również na dostarczeniu przedsiębiorcom odpowiedniej wiedzy z zakresu KYC (Know Your Customer). Wiele podmiotów gospodarczych korzysta z dobrodziejstwa swobody przepływu usług i towarów, zapominając jednak o poważnym ryzku reputacyjnym wynikającym z wchodzenia w relacje biznesowe z nieznanym partnerem. Wiele znanych i cenionych marek, straciło swoich klientów z powodu utożsamienia ich z podmiotami biorącymi udział w procesie prania pieniędzy, tylko z powodu niedostatecznego zaangażowania w proces KYC przed nawiązaniem relacji biznesowych.

W trakcie szkolenia zostaną omówione przykłady z orzecznictwa z uwzględnieniem stosownych zmian w przepisach pozwalające przygotować się do stawianych przez regulatora i rynek wyzwań.

Zdobyta w trakcie szkolenia wiedza pomoże przygotować się do wdrożenia odpowiednich procedur w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz KYC, a także zoptymalizować pewne procesy oraz dostrzec nadchodzące zagrożenia wynikające z rozwoju technologii i ewoluowania technik działań grup przestępczych.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami  tutaj.