VI KONGRES RYNKU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

Związek Banków Polskich („ZBP”)

ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w

VI KONGRESIE

RYNKU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

INSTRUMENTY POCHODNE – REAKTYWACJA

 

Kongres Rynku Instrumentów Pochodnych organizowany jest przez Związek Banków Polskich nieprzerwanie od 2010 roku. Jego podstawowym celem jest popularyzacja transakcji pochodnych oraz zagadnień z nimi związanych, zwłaszcza aspektów prawno-regulacyjnych i związanych z zarządzaniem ryzykiem wśród polskich instytucji finansowych oraz największych przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Corocznie gromadzi on ponad 100 przedstawicieli banków, innych instytucji finansowych oraz organizacji branżowych mających wpływ nie tylko na polski, ale także na europejski rynek transakcji pochodnych OTC.

W związku z tym, że transakcje pochodne stale budzą mnóstwo emocji wśród uczestników rynku, nieustający rozwój polskiego rynku derywatów, jak również zmieniające się europejskie środowisko prawno-regulacyjne w tym zakresie powodują, że dla każdego aktywnego uczestnika rynku niezbędne jest bieżące obserwowanie wszystkich dokonujących się  zmian.

Intencją tegorocznej edycji Kongresu jest dyskusja na temat wyzwań dla rozwoju krajowego rynku instrumentów pochodnych OTC w obliczu nowego europejskiego ładu. Bieżąca VI edycja Kongresu wynika z potrzeby przedstawienia i omówienia dużej ilości aktów prawnych (m.in.  SFTR, MIFID II/MIFIR, CRR/CRD IV, projektu Rozporządzenia o wskaźnikach i indeksach wykorzystywanych w umowach finansowych) opublikowanych lub będących przedmiotem opracowywania przez instytucje Unii Europejskiej. Przy tej okazji uczestnikom Kongresu zaprezentowane zostaną informacje na temat nowych usług KDPW_CCP dla rynku transakcji pochodnych OTC, a także zapoznają się ze polską perspektywą nowych regulacji unijnych takich instytucji, jak: Narodowy Bank Polski czy  Komisja Nadzoru Finansowego.

Kongres adresowany jest głównie do menedżerów wysokiego szczebla, zarówno w instytucjach finansowych, jak i przedsiębiorstwach aktywnie zarządzających ryzykiem rynkowym za pomocą transakcji pochodnych związanym z prowadzoną działalnością, ale również do ekspertów zajmujących się transakcjami pochodnymi, przedstawicieli compliance czy prawników.

W charakterze prelegentów w Kongresie udział wezmą eksperci z zakresu rynków finansowych, w tym przedstawiciele europejskich i krajowych regulatorów rynku finansowego oraz podmiotów pełniących na nim funkcje infrastrukturalne.

Interesującym elementem Kongresu będzie również debata prawnicza, w której wezmą udział przedstawiciele renomowanych kancelarii prawnych oraz innych podmiotów rynku finansowego, którzy przedstawią swoją ocenę wpływu nowej europejskiej architektury prawnej na kształt rynku instrumentów pochodnych w perspektywie najbliższych lat. Omówią oni również najbardziej problematyczne zagadnienia prawne, które są przedmiotem wątpliwości wśród uczestników rynku finansowego.

.

Prelegenci:

Norbert Jeziolowicz – Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych,

Związek Banków Polskich

Dobiesław Tymoczko – Zastępca Dyrektora, Departament Stabilności Finansowej, NBP

Tomasz Piwowarski – Dyrektor Departamentu Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i

Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (DIB), Komisja Nadzoru Finansowego,

Peter Werner – Senior Director, ISDA

Christine Locker – Ekspert transakcji rynku finansowego

Sławomir Panasiuk – Wiceprezes Zarządu KDPW S.A. i KDPW_CCP

Andrzej Gałkowski – Partner, KPMG w Polsce

Anna Grochowska – DG FISMA, Komisja Europejska

.

Debata Prawnicza:

Bartłomiej Wieczorek – Partner Zarządzający, ARETO

Andrzej Stosio – Clifford Chance

Bartosz Jagodziński – Allen & Overy

Daniel Szańca – KDPW_CCP

.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami tutaj.

.

.

PARTNERZY MERYTORYCZNI

.

KPMG

.

ARETO

.

Murex

.

.

PARTNER ORGANIZACYJNY

.

logo-kagan

.

.

PATRONAT MEDIALNY

.

logo-alebank               BANK