29.05.2018 – CZY NASZE BANKI SĄ BEZPIECZNYMI PARTNERAMI W CODZIENNYM ZARZĄDZANIU FINANSAMI ?

.

CZY NASZE BANKI SĄ BEZPIECZNYMI PARTNERAMI   

W  CODZIENNYM ZARZĄDZANIU FINANSAMI ? 

.

PROBLEM DOSTĘPU DO ŚRODKÓW FINANSOWYCH

W DYNAMICZNIE ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI PRAWNEJ I TECHNOLOGICZNEJ

NOWE MOŻLIWOŚCI  I ZAGROŻENIA

.

29 maja 2018

GOLDEN FLOOR PLAZA

WARSZAWA

.

Partnerstwo z bankami jest jednym z kluczowych elementów budowania bezpieczeństwa firmowych pieniędzy i zapewnienia przedsiębiorstwu płynności.

Współpraca z bankiem –  dostawcą usług, który sprawdzi się, jako partner w prowadzeniu biznesu nie jest procesem łatwym. Zmieniająca się rzeczywistość prawna i technologiczna, która  stawia przed instytucjami finansowymi  nowe wyzwania, wpływa i będzie wpływać także  na  relacje banków ze swoimi klientami.

W czasie zajęć warsztatowych omówimy praktyczne aspekty wyboru banku do codziennej współpracy oraz podejście do zawierania i kontroli wykonywania umów przez banki w relacji z klientami. Przedstawimy czynniki, które warto uwzględniać  w trakcie wyboru banku, zwrócimy uwagę na błędy, których warto się wystrzegać w wyborze optymalnego partnera.  Zwrócimy uwagę na problemy oceny oferty produktowej i sprawności operacyjnej banków.

Pokażemy także narzędzia pomagające w monitorowaniu codziennych relacji (m.in. Bankową Kartę Wyników)

Zaprezentujemy kryteria wyboru banku w kontekście prowadzonej działalności dziś, a także mając na uwadze plany na przyszłość.

Warsztaty będą bogato ilustrowane studiami przypadków.

.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami  tutaj.