KONGRES MiFID II & MiFIR „ CZAS APOKALIPSY…? ”

Miejsce: Hotel Marriott, Warszawa 25.06.2014

W imieniu

Związku Banków Polskich („ZBP”)

mieliśmy przyjemność zorganizować dla Państwa:

KONGRES 

MiFID II & MiFIR

 

CZAS APOKALIPSY…?

Wprowadzona w 2007 roku Dyrektywa MiFID w sposób istotny wpłynęła na organizację rynków instrumentów finansowych oraz zasady oferowania tych instrumentów klientom. Dynamiczne zmiany na tych rynkach (np. powstanie tzw. dark pools), nowe technologie (np. algorithmic trading i high-frequency trading) oraz nowe regulacje (np. EMIR) wymusiły konieczność nowelizacji funkcjonujących wymogów. Prowadzone obecnie w ramach organów unijnych prace zmierzają do istotnej modyfikacji zasad MiFID, co w znaczący sposób wpłynie również na funkcjonowanie polskiego systemu finansowego. Zmianie ulegnie również tryb wdrażania: istotna część wymogów będzie wprowadzana nie dyrektywą (MiFID II), ale rozporządzeniem unijnym (MiFIR), co oznacza, że wymogi te będą obowiązywały bezpośrednio, bez konieczności zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Seminarium odbywa się bezpośrednio po uzgodnieniu przez Unię Europejską najważniejszego pakietu legislacji: ostatecznej treści aktów tzw. „pierwszego poziomu”, czyli modyfikacji Dyrektywy MiFID (MiFID II) oraz nowego Rozporządzenia MiFIR.

Celem Kongresu jest przedstawienie najważniejszych zmian w Dyrektywie MiFID. Znajomość tych modyfikacji jest tym bardziej istotna, że obecnie w instytucjach finansowych prowadzone są intensywne prace nad wdrożeniem innych wymogów unijnych odnoszących się do instrumentów pochodnych (np. EMIR), zaś zasady MiFID II i MiFIR będą z nimi w sposób ścisły powiązane.

Prelegenci:

Krzysztof Pietraszkiewicz  –  Prezes, Związek Banków Polskich

Norbert Jeziolowicz  –  Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych,

Związek Banków Polskich

Bartłomiej Wieczorek  –  Partner Zarządzający, ARETO

Mariusz Więckowski  –  Partner Zarządzający, ARETO

Piotr Piłat–  Dyrektor Departamentu Rynków Finansowych, Ministerstwo Finansów

Fiona Taylor–  Director, ISDA

Justyna Czekaj  –   Radca Prawny, Członek Komisji Etyki Izby Domów Maklerskich

Paweł Flak–Menadżer, Dział Zarządzania Ryzykiem Finansowym, Ernst & Young

Ullrich Hartmann  –  EMEA regulatory leader in financial services, PricewaterhouseCoopers

Daniel Wildhirt   –  Senior Manager, PricewaterhouseCoopers

Marta Kłosińska  –  Zastępca Dyrektora Departementu Firm Inwestycyjnych I Infrastruktury

Rynku Kapitałowego, Komisja Nadzoru Finansowego

 

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z namtutaj.