TRANSAKCJE POCHODNE – PRAWO I DOKUMENTACJA – ASPEKTY ZAAWANSOWANE

Miejsce: Hotel Marriott, Warszawa 03.12.2015

Transakcje pochodne – prawo i dokumentacja – aspekty zaawansowane

 

 

Seminarium jest adresowane dla osób znających standardy ISDA oraz mających podstawową wiedzę w zakresie aspektów prawnych i zasad funkcjonowania transakcji  pochodnych. W jego trakcie omawiane będą kwestie praktycznego zastosowania dokumentacji ISDA zarówno przez banki, jak i inne instytucje finansowe oraz przedsiębiorstwa aktywnie zarządzające ryzykiem finansowym.

     W trakcie seminarium zostaną przedstawione praktyczne aspekty związane z negocjowaniem dokumentacji transakcji pochodnych. Uczestnicy seminarium zapoznają się z tymi zapisami umów, które zazwyczaj są przedmiotem negocjacji pomiędzy kontrahentami oraz strategiami negocjacyjnymi towarzyszącymi uzgadnianiu dokumentacji.

W trakcie seminarium omawiane będą szczegółowo następujące zagadnienia:

  • kwestie dotyczące nettingu, w tym skuteczności i legalności nettingu umownego, zwłaszcza na gruncie prawa polskiego;
  • mechanika i funkcjonalność ISDA Protocols;
  • praktyka zarządzania zabezpieczeniem ryzyka kredytowego wynikającego z transakcji pochodnych na gruncie dokumentacji ISDA Credit Support Annex. Dokładnie omówione będą klauzule dokumentów wsparcia kredytowego, wskazane będą najważniejsze elementy negocjowanych pomiędzy stronami umów;
  • Zasady negocjowania ISDA/FOA Client Cleared OTC Derivatives Addendum. Omówione zostaną te zapisy standardu, które zazwyczaj są przedmiotem negocjacji pomiędzy kontrahentami;
  • modyfikowanie funkcjonalności produktów od strony dokumentacyjnej i uzupełnianie Confirmation o niestandardowe zapisy;
  • Implikacje nowej Dyrektywy MiFID II i Rozporządzenia MiFIR na dokumentację transakcji pochodnych.

Istotną część seminarium będą stanowić „case studies”, m.in. w zakresie negocjacji ISDA CSA oraz ISDA FOA.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami tutaj