MiFID II & MiFIR

Miejsce: Hotel Marriott Warszawa

16.02.2016

MiFID II & MiFIR

.

Wprowadzona w 2007 roku Dyrektywa MiFID w sposób istotny wpłynęła na organizację rynków instrumentów finansowych oraz zasady oferowania tych instrumentów klientom. Dynamiczne zmiany na tych rynkach (np. powstanie tzw. dark pools), nowe technologie (np. algorithmic trading i high-frequency trading) oraz nowe regulacje (np. EMIR) wymusiły konieczność nowelizacji funkcjonujących wymogów. Prowadzone obecnie w ramach organów unijnych prace zmierzają do istotnej modyfikacji zasad MiFID, co w znaczący sposób wpłynie również na funkcjonowanie polskiego systemu finansowego. Zmianie ulegnie również tryb wdrażania: istotna część wymogów będzie wprowadzana nie dyrektywą (MiFID II), ale rozporządzeniem unijnym (MiFIR), co oznacza, że wymogi te będą obowiązywały bezpośrednio, bez konieczności zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W trakcie seminarium zostaną szczegółowo przedstawione nowe wymogi MiFID II / MiFIR, również w kontekście aktów wykonawczych (w tym aktów wykonawczych RTS/ITS, przekazanych do podpisu Komisji Europejskiej przez ESMA), oraz ich implikacje dla podmiotów działających na polskim rynku.

Omówione zostaną również propozycje aktów delegowanych Komisji Europejskiej, które mają być ostatecznie zaakceptowane przez KE w najbliższym czasie. Akty delegowane zawierają przede wszystkim wymogi organizacyjne i zasady prowadzenia działalności w relacji z klientami – więc są najbardziej istotną częścią pakietu legislacyjnego.

Celem seminarium jest przedstawienie najważniejszych zmian w Dyrektywie MiFID. Znajomość tych modyfikacji jest tym bardziej istotna, że obecnie w instytucjach finansowych prowadzone są intensywne prace nad wdrożeniem innych wymogów unijnych odnoszących się do instrumentów pochodnych (np. EMIR), zaś zasady MiFID II i MiFIR będą z nimi w sposób ścisły powiązane.

.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami  tutaj.

.

PARTNER SEMINARIUM

.

     logo-areto

.