19.12.2019 – WSKAŹNIKI REFERENCYJNE STÓP PROCENTOWYCH – II EDYCJA

 

II EDYCJA SEMINARIUM

.

WSKAŹNIKI REFERENCYJNE STÓP PROCENTOWYCH

UŻYWANE W INSTRUMENTACH FINANSOWYCH

( WIBOR / LIBOR / EURIBOR i inne )

.

ZAGADNIENIA PRAWNO-REGULACYJNE ORAZ

Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA RYNKU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

19.12.2019

WARSZAWA

.

Wskaźniki referencyjne są od wielu lat powszechnie stosowane w instrumentach finansowych. Dotyczy to zarówno obrotu pomiędzy bankami jak również w transakcjach konsumenckich. Akronimy takie jak WIBOR, LIBOR, EURIBOR są znajome nie tylko profesjonalistom, ale także zwykłym kredytobiorcom. Pomimo tego, że na świecie wskaźniki są wykorzystywane do transakcji opiewających na tryliony EUR, USD lub PLN, wiedza o wskaźnikach referencyjnych prawdopodobnie nie idzie w parze ze skalą ich stosowania.

Manipulacje wskaźnikami referencyjnymi, które miały miejsce 10 lat temu, doprowadziły do wdrożenia regulacji związanych z ich tworzeniem i stosowaniem.

Obecnie reforma wskaźników wkroczyła w kluczową fazę. Wskaźniki, które funkcjonowały w przeszłości, muszą być niezwłocznie dostosowane do wymagań Rozporządzenia BMR. Ryzyko zaprzestania publikacji dotychczasowych wskaźników oraz nowe wymogi regulacyjne powodują równolegle konieczność wypracowania nowych wskaźników. Są to procesy dotykające wszystkich uczestników rynku finansowego oraz konsumentów korzystających z produktów finansowych.

     Wiedza na ten temat jest niezbędna, aby nie popełniać błędów obserwowanych w przeszłości oraz zabezpieczyć ryzyka prawne i ekonomiczne prowadzonych operacji na rynkach finansowych.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami   tutaj