VII KONGRES RYNKU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH ORAZ III KONGRES MiFID

W imieniu Związku Banków Polskich

mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w

VII KONGRESIE RYNKU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

oraz III KONGRESIE MiFID

KONIEC ŚWIATA, JAKI ZNAMY”

28 – 29.11.2016

Hotel Novotel Centrum, WARSZAWA

 

Tegoroczna, siódma edycja kongresu rynku instrumentów pochodnych, oprócz poruszania przez praktyków i ekspertów oraz pracowników organów nadzoru, najbardziej aktualnych zagadnień z zakresu rynku instrumentów pochodnych, będzie w dużej mierze koncentrowała się na zagadnieniach związanych z zasadami świadczenia usług inwestycyjnych przez firmy inwestycyjne ich klientom oraz ich wpływem na rynek instrumentów finansowych. Kwestie  te wynikają przede wszystkim z regulacji MiFID II/MIFIR.

W trakcie konferencji przedstawione zostaną najistotniejsze – dla TFI/zakładów ubezpieczeń/przedsiębiorstw zawierających transakcje z bankami – zagadnienia, w ich kontekście biznesowym. Celem nie jest przedstawianie „surowych” tekstów prawnych, tylko omówienie konsekwencji m.in. dla procesów sprzedaży funduszy, polis, decyzji biznesowych dystrybutorów, stosowania zachęt a także wpływem nowych regulacji na dotychczasowe relacje między bankami a ich klientami w tym również instytucjami finansowymi.

.

Prelegenci:

Dzień 1:

Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Zarządu, Związek Banków Polskich

Dobiesław Tymoczko – Zastępca Dyrektora, Departament Stabilności Finansowej, NBP

Leszek Kołakowski – Wicedyrektor Działu Strategii i Rozwoju Biznesu, KDPW SA

Gunther Blaha – Senior Manager, zeb

Maciej Meder – Dyrektor Zarządzający, zeb (Polska)

Guido Ravoet – Secretary General, European Money Market Institute

Thiebald Cremers – BNP Paribas France

Bartosz Jagodziński – Counsel, Allen&Overy

Mariusz Więckowski - Partner Zarządzający, Areto

Simon Gleeson – Partner, Clifford Chance UK

.

Dzień 2:

Norbert Jeziolowicz – Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków

                                      Finansowych, Związek Banków Polskich

Bartłomiej Wieczorek – Partner Zarządzający, Areto

Maciej Meder – Dyrektor Zarządzający, zeb

Peter Werner – Senior Director, ISDA

Fiona Taylor – Director, ISDA

Mickael de Oliveira Neves - Senior Consultant, Market Risk Division, Murex

.

Panel dyskusyjny:

FRTB

 

Mickael de Oliveira Neves - Senior Consultant, Market Risk Division, Murex

Wojciech Ślusarski - Dyrektor Operacyjny, Departament Zarządzania Ryzykiem

Finansowym i Operacyjnym, Bank PEKAO SA

Włodzimierz Waluś - Dyrektor Departamentu Ryzyka Rynków Finansowych, mBank SA

Maciej Kurzajewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych I

Infrastruktury Rynku Kapitałowego, Komisja Nadzoru Finansowego

Dorota Nowalińska – Naczelnik, Departament Firm Inwestycyjnych I

Infrastruktury Rynku Kapitałowego, Komisja Nadzoru Finansowego

Marcin Góral – Dyrektor Departamentu Compliance, PZU SA i PZU SA Życie

 

Panel dyskusyjny:

MiFID/PRIIPS/IDD

 

Maciej Meder – Dyrektor Zarządzający, zeb

Emilia Jakubiak - Dyrektor Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas

Rafał Madej – Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych, PKO BP S.A.

Małgorzata Popielewska – Członek Zarządu, Union Investment

Krzysztof Prasał – Członek Zarządu, Xelion DI

Monika Szlosek – Head of Retail & Investment Products, Deutsche Bank Polska

 

.

GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY

www.zeb.pl

zeb jest wiodącą firmą konsultingową specjalizującą się w kompleksowych usługach doradczych dla instytucji finansowych. zeb działa poprzez sieć siedemnastu biur zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Austrii, Danii, we Włoszech, Luksemburgu, Norwegii, Rosji, Szwecji, Szwajcarii i Ukrainie. Zatrudniamy ponad dziewięciuset konsultantów, którzy posiadają ugruntowanie doświadczenie w projektach zrealizowanych dla banków, firm inwestycyjnych, ubezpieczycieli oraz innych podmiotów świadczących usługi finansowe, zarówno międzynarodowych, jak również działających na rynkach lokalnych.

W Polsce zeb działa od 2000 r. i doradzał wiodącym instytucjom finansowym w obszarze strategii, zarządzania finansowego, lokalnych i europejskich regulacji, operacji oraz IT. zeb posiada dedykowany tematowi MiFID II zespół konsultantów, który przeprowadził liczne warsztaty, szkolenia oraz analizy wpływu regulacji MiFID II / MiFIR na instytucje działające w Polsce i Europie.

.

PARTNERZY MERYTORYCZNI

KDPW.

ARETO

.

Murex

.

.

PARTNER ORGANIZACYJNY

logo-kagan

.

.

PATRONAT MEDIALNY

.

logo-alebank                  BANK

.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami tutaj.