ZAAWANSOWANE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE – 20.06.2017

Celem interaktywnego warsztatu „Zaawansowane zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie” jest przedstawienie i analiza zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie i weryfikacja wybranych jego metod oraz procesu zarządzania tym rodzajem ryzyka w podmiotach gospodarczych. W prowadzonej działalności gospodarczej zdarza się, że przedsiębiorstwa za sprawą ryzyka walutowego wpadają w niebezpieczne i niewytłumaczalne stany, które można porównać do wpłynięcia w Trójkąt Bermudzki. Zarządzanie ryzykiem walutowym pozwolić im może na bezpieczne opuszczenie takiego Trójkąta Bermudzkiego ryzyka walutowego. Podczas warsztatu przedstawione zostaną możliwe drogi wyjścia z tej „bermudzkiej magii” w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym, a w szczególności przedstawiona zostanie wartość zarządzania ryzykiem walutowym dla podniesienia wartości prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Warsztat składać się będzie z 6 części.

  • W części wprowadzającej przedstawiona zostanie biznesowa wartość zarządzania ryzyka walutowego, czyli m.in. to czym jest ryzyko walutowe i jakie są jego rodzaje w kontekście prowadzonego biznesu oraz dylematów decyzyjnych z tym związanych, które nazwane zostaną podczas warsztatów Trójkątem Bermudzkim zarządzania ryzykiem walutowym.
  • W części drugiej przeprowadzona zostanie interaktywna identyfikacja ryzyka walutowego przedsiębiorstwa obejmująca przede wszystkim wyznaczanie pozycji walutowej przedsiębiorstwa i czynników ją tworzących.
  • Część trzecia poświęcona będzie wycenie pozycji walutowej przedsiębiorstwa, a szczególnie parametrom i metodom jej wyceny oraz analizie zmienności jej wartości.
  • W części czwartej warsztatu Uczestnik otrzyma przegląd metod i produktów zabezpieczających zarówno do strony ich struktury jak i możliwości wykorzystania.
  • W części piątej dokonana zostanie ewaluacja omówionych wcześniej zabezpieczeń walutowych a szczególnie sposób symultanicznego monitorowania pozycji walutowej i instrumentów ją zabezpieczających.
  • Ostatnia, szósta część warsztatu poświęcona będzie przedstawieniu potencjalnych modeli zarządzania ryzykiem walutowym z uwagi na typ pozycji walutowej.

 

Interaktywny warsztat „Zaawansowane zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie” obejmie nie tylko teoretyczne zagadnienia zarządzania ryzykiem walutowym, ale również wiele przykładów zaczerpniętych z praktyki. W oparciu o tę teoretyczno-praktyczną analizę uczestnik warsztatu będzie miał szansę znaleźć konsensus zarządzania ryzyka walutowego, który pozwoli mu wyjść z tego niejako przysłowiowego Trójkąta Bermudzkiego, osadzić je w realiach rynkowych i dostosować do wymogów prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami  tutaj.