26.02.2024 – BIEŻĄCE I PRZYSZŁE WYZWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO

,

BIEŻĄCE I PRZYSZŁE WYZWANIA

RYNKU KAPITAŁOWEGO

 .

- PRAKTYCZNE ASPEKTY IMPLEMENTACJI REGULACJI „OKOŁO MiFID-OWYCH”

- NAJBLIŻSZA PRZYSZŁOŚĆ REGULACYJNA W OBSZARACH MiFID II, PRIIPS, itp.

 .

26.02.2024

SZKOLENIE ON-LINE

.

   Szkolenie ma na celu praktyczne omówienie zagadnień związanych zarówno ze zmianami, które wpłynęły na tzw. „działalność inwestycyjną” (MiFID) firm inwestycyjnych i banków w 2023 r., ale również zmianami, które nadejdą w 2024 r. Szkolenie skupiać się będzie również na aspekcie zrównoważonego rozwoju (ESG), tak w kontekście zaangażowania funkcji compliance w obszarze ESG, jak i wpływie czynników zrównoważonego rozwoju na działalność inwestycyjną.

   W sposób praktyczny omówimy wdrożenie nowych wytycznych ESMA w sprawie określonych aspektów wymogów MiFID II dotyczących odpowiedniości jak i nowych wytycznych ESMA dotyczących wymogów w zakresie zarządzania produktami zgodnie z MiFID II. W przypadku obu wytycznych będziemy szeroko omawiać tematykę powiązania ich z ESG. Przy ESG omówimy również możliwe wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji (AI) w banku czy firmie inwestycyjnej dla celów zrównoważonego rozwoju.

   Przedstawione zostaną również tematy związane z oczekiwaniami ESMA w zakresie wpływu inflacji w kontekście świadczenia usług inwestycyjnych dla klientów detalicznych i prezentacji w materiałach marketingowych, jak również tzw. MiFID III a więc szereg zmian, które wdrażane będą w 2024 r. w obszarach MiFID czy PRIIP, a które wynikają z tzw. Retail Investment  Strategy.

   Omówimy także różnice, na kanwie dokumentów ESMA i Komitetu Bazylejskiego, pomiędzy pre-hedgingiem a front-runningiem, na tle tzw. last look’a z uwzględnieniem roli i funkcji compliance, a także kary i decyzje KNF w 2023 roku.

.

Szczegółowe informacje / program: 

biuro@grupacfd.pl

Tel: 537 656 630