25.07.2018 – BEST EXECUTION – TEORIA I PRAKTYKA

.

- BEST EXECUTION -

TEORIA I PRAKTYKA

.

25/07/2018

Golden Floor Plaza

Al. Jerozolimskie 123 a

WARSZAWA

.

PARTNER SEMINARIUM:

    LOGO areto2                        LOGO thomson reuters2                        LOGO risco2

.

.

        Jednym z istotnych wymogów MiFID II w zakresie ochrony inwestorów jest wymóg wykonywania zleceń na warunkach najbardziej korzystnych dla klienta („best execution”). W porównaniu do MiFID wymóg ten został istotnie wzmocniony – położony jest silny nacisk na bieżący monitoring staranności, wprowadzone są nowe wymogi publicznej prezentacji jakości wykonania zleceń (wynikające z aktów wykonawczych, tzw. RTS 27 i RTS 28). Znacznie wzmocniony jest wymóg „Best Execution” dla transakcji rynku OTC. W Polsce dodatkową nowością jest objęcie wymogiem transakcji zawieranych na rachunek własny.

 Instytucje implementujące wymogi MiFID II stają przed szeregiem nowych wyzwań:

-        Jak dostosować procesy wykonania zlecenia, aby poprawnie wdrożyć wymóg?

-         Jak powinny wyglądać i jakie dane zawierać raporty RTS 27 i RTS 28?

-        Jak powinno wyglądać „Best Execution” dla transakcji pochodnych OTC?

-        Skąd czerpać dane do weryfikacji wymogu?

 

Praktyczne przedstawienie rozwiązań na przykładzie działającego systemu CESARZ_BE

.

.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami tutaj.