09.11.2022 – Informacja poufna według MAR w praktyce instytucji finansowych i emitentów

Informacja poufna według MAR

w praktyce instytucji finansowych

i emitentów

09.11.2022

SZKOLENIE ONLINE

 

   Szkolenie ma na celu przybliżyć kwestie praktyczne związane z informacją poufną, zarówno po stronie instytucji finansowej jak również emitentów. Szczególny nacisk kładziony jest na wyzwania praktyczne, które powstają na linii współpracy instytucji finansowej z emitentem, jak uzgodnienia umów o zachowaniu poufności (NDA) czy prowadzenia list insiderów informacji poufnej po stronie ww. podmiotów.

W  ramach  szkolenia  odbędą  się  także  trzy  panele  dyskusyjne  w  zakresie  praktycznych  aspektów współpracy instytucji finansowych z emitentami w kontekście informacji poufnej.

W trakcie szkolenia odbędą się warsztaty,na których zostaną przedstawione praktyczne aspekty konstruowania klauzul MAR w umowach o zachowaniu poufności.

 

 Szczegółowe informacje / program:

biuro@grupacfd.pl

Tel: 537 656 630

PARTNER  SZKOLENIA