Archiwum seminariów

LIPIEC 2014

 • CENTRALNE ROZLICZANIE TRANSAKCJI W CCP W KONTEKŚCIE ROZPORZĄDZENIA EMIR I PRAKTYKI RYNKOWEJ – II EDYCJA
 • WYMOGI KAPITAŁOWE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM DLA TRANSAKCJI ROZLICZANYCH W CCP, W ŚWIETLE REGULACJI CRR/CRD IV ORAZ EMIR

CZERWIEC 2014

 • CASH POOLING
 • CENTRALNE ROZLICZANIE TRANSAKCJI W CCP W KONTEKŚCIE ROZPORZĄDZENIA EMIR I PRAKTYKI RYNKOWEJ
 • Kurs: Wstęp do Project Finance Project Finance jako model finansowania

KONGRES MiFID II & MiFIR

„ CZAS APOKALIPSY…? ”

Prelegenci:

Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes, Związek Banków Polskich

Norbert Jeziolowicz – Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych, Związek Banków Polskich

Bartłomiej Wieczorek – Partner Zarządzający, ARETO

Mariusz Więckowski – Partner Zarządzający, ARETO

Piotr Koziński – Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków Finansowych, Ministerstwo Finansów

Fiona May – Director, ISDA

Justyna Czekaj – Członek Komisji Etyki, IDM

Ullrich Hartmann – EMEA regulatory leader in financial services, PricewaterhouseCoopers

Daniel Wildhirt – Senior Manager, PricewaterhouseCoopers

Marta Kłosińska – Zastępca Dyrektora Departementu Firm Inwestycyjnych I Infrastruktury Rynku Kapitałowego, Komisja Nadzoru Finansowego

MAJ 2014

 • CASH MANAGEMENT CZY OFERTY BANKÓW SPEŁNIAJĄ OCZEKIWANIA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH ?

KWIECIEŃ 2014

 • MiFID II & MiFIR – II EDYCJA
 • RAPORTOWANIE DO REPOZYTORIÓW ( EMIR ) PIERWSZE DOŚWIADCZENIA I NOWE WYZWANIA – II EDYCJA
 • TRANSAKCJE TOWAROWE W KONTEKŚCIE NOWYCH WYMOGÓW REGULACYJNYCH ( MiFID II/MiFIR, EMIR, REMIT )
 • CASH MANAGEMENT ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE ( POZIOM ZAAWANSOWANY )

MARZEC 2014

 • MiFID II & MiFIR
 • RAPORTOWANIE DO REPOZYTORIÓW ( EMIR ) PIERWSZE DOŚWIADCZENIA I NOWE WYZWANIA

LUTY 2014

 • CASH MANAGEMENT ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE

STYCZEŃ 2014

 • WYMOGI ROZPORZĄDZENIA EMIR DLA PRZEDSIĘBIORSTW
 • ROZPORZĄDZENIE EMIR A RAPORTOWANIE TRANSAKCJI DO REPOZYTORIÓW

GRUDZIEŃ 2013

 • CASH MANAGEMENT – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE
 • ROZPORZĄDZENIE EMIR A RAPORTOWANIE TRANSAKCJI DO REPOZYTORIÓW
 • PRAWNE I DOKUMENTACYJNE ASPEKTY CENTRALNEGO ROZLICZANIA TRANSAKCJI

LISTOPAD 2013

 • Wymogi Rozporządzenia EMIR dla przedsiębiorstw

 

IV KONGRES RYNKU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

„Europejski nowy ład na rynku instrumentów pochodnych”

 

Prelegenci:

Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes, Związek Banków Polskich

Norbert Jeziolowicz – Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych

Bartłomiej Wieczorek -  Partner Zarządzający, ARETO

Dobiesław Tymoczko – Zastępca Dyrektora, Departament Systemu Finansowego, NBP

Peter Werner -  Senior Director, ISDA

Sławomir Panasiuk – Wiceprezes Zarządu KDPW S.A. i KDPW_CCP

Juan Gutierrez – Managing Director, Head of Currency Program, CLS Bank International

Will Winterton– Senior Associate, Clifford Chance London Office

Andrzej Stosio – Partner, Clifford Chance Warszawa

Piotr Piłat – Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów

Emma Dwyer – Partner, Allen & Overy London Office

Bartosz Jagodziński – Radca Prawny, Allen & Overy Warszaw

Andrzej Reich – Dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Członek Zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego – EBA

PAŹDZIERNIK 2013

 • PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOSCIAMI
   

WRZESIEŃ 2013

 • MIFiD II i MIFiR
 • ROZPORZĄDZENIE EMIR A RAPORTOWANIE TRANSAKCJI DO REPOZYTORIÓW

 LIPIEC 2013

 • UMOWA GMRA 2011 – najnowsze rozwiązania prawno-dokumentacyjne dla transakcji REPO i BUY/SELL BACK. Wybrane aspekty rachunkowo-podatkowe
 • WYMOGI ROZPORZĄDZENIA EMIR W ZAKRESIE TECHNIK OGRANICZANIA RYZYKA TRANSAKCJI POCHODNYCH OTC, KTÓRE NIE SĄ ROZLICZANE PRZEZ KONTRAHENTA CENTRALNEGO

CZERWIEC 2013

 • WYMOGI ROZPORZĄDZENIA EMIR DLA NIEBANKOWYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH – II EDYCJA
 • ROZPORZĄDZENIE EMIR A RAPORTOWANIE TRANSAKCJI DO REPOZYTORIÓW – II EDYCJA

MAJ 2013

 • UMOWA KREDYTOWA WEDŁUG STANDARDU LMA

KWIECIEŃ 2013

 • CASH MANAGEMENT – Czy oferty banków spełniają oczekiwania klientów korporacyjnych
 • WYMOGI ROZPORZĄDZENIA EMIR DLA NIEBANKOWYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
 • ROZPORZĄDZENIE EMIR A RAPORTOWANIE TRANSAKCJI DO REPOZYTORIÓW– I EDYCJA

MARZEC 2013

 • ZAAWANSOWANE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PŁYNNOŚCI WIELOWALUTOWEJ
 • MIĘDZYNARODOWA OPTYMALIZACJA PODATKOWA

LUTY 2013

 • CASH MANAGEMENT & CASH POOLING

GRUDZIEŃ 2012

 • TRANSAKCJE COMMODITIES – PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE

III KONGRES RYNKU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

” Nowy krajobraz rynku finansowego po regulacyjnym tsunami”

Prelegenci:

Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes, Związek Banków Polskich

Norbert Jeziolowicz – Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych, Związek Banków Polskich

Dobiesław Tymoczko – Zastępca Dyrektora, Departament Systemu Finansowego, Narodowy Bank Polski

Peter Werner – Senior Director, ISDA

Sławomir Panasiuk – Wiceprezes Zarządu, KDPW S.A. i KDPW_CCP

Rodrigo Buenaventura – Head of the Markets Division, ESMA

Andrzej Reich – Dyrektor, Departament Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Adam Marczak – Prezes, Stowarzyszenie Skarbników Korporacyjnych (PCTA) / Chief Financial Risk Manager, Polkomtel Sp. z o.o

Piotr Piłat – Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów

Maciej Wilczkiewicz – Senior Tax Manager, PwC

Gerhard Biasi – Managing Director Head of Fixed Income, Inflation & FX Structuring, UniCredit Bank AG

Bartłomiej Wieczorek – Przewodniczący Grupy Roboczej ds. instrumentów pochodnych, Związek Banków Polskich

LISTOPAD 2012

 • KURS PROJECT FINANCE
 • TRANSAKCJE POCHODNE I ICH OBSŁUGA W BACK OFFICE
 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM RYNKOWYM I KREDYTOWYM W CZASACH KRYZYSU
 • PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI

PAŹDZIERNIK 2012

 • CASH MANAGEMENT & CASH POOLING
 • ROZPORZĄDZENIE EMIR – PRAKTYCZNY WPŁYW NA POLSKI RYNEK FINANSOWY I JEGO UCZESTNIKÓW
 • ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE EMIR I ICH PRAKTYCZNY WPŁYW NA POLSKI RYNEK FINANSOWY I JEGO UCZESTNIKÓW
 • PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI I WINDYKACJI

 

WRZESIEŃ 2012

 • STRUKTURYZOWANE PRODUKTY INWESTYCYJNE – ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I DYSTRYBUCJA
 • ZAAWANSOWANE ASPEKTY RACHUNKOWOŚCI ZABEZPIECZEŃ DLA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH – walutowych, stopy procentowej, towarowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz Ustawą o Rachunkowości
 • ZAAWANSOWANE ASPEKTY PRAWNO-DOKUMENTACYJNE INSTRUMENTÓW POCHODNYCH
 • UMOWA KREDYTOWA WEDŁUG STANDARDU LMA (zagadnienia praktyczne)

LIPIEC 2012

 • MiFID – STANOWISKO KNF W ZAKRESIE DORADZTWA INWESTYCYJNEGO ORAZ PLANOWANA NOWELIZACJA DYREKTYWY ( MiFID II i MiFIR )
 • TRANSAKCJE COMMODITIES – PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE

CZERWIEC 2012

 • RYNEK TRANSAKCJI REPO – BARIERY I PERSPEKTYWY ROZWOJU W POLSCE

KWIECIEŃ 2012

 • KURS PROJECT FINANCE – II MODUŁ

 

MARZEC 2012

 • KURS PROJECT FINANCE – I MODUŁ
 • TRANSAKCJE POCHODNE I ICH OBSŁUGA W BACK OFFICE
 • INSTRUMENTY POCHODNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW. Wybrane, najważniejsze zagadnienia prawno-dokumentacyjne

 

GRUDZIEŃ 2011

 • PROJECT FINANCE – II MODUŁ
 • European Market Infrastructure Regulation (EMIR)
 • Nowe unijne regulacje w zakresie zasad zawierania i rozliczania transakcji pochodnych na rynku OTC
 • OMÓWIENIE ZASAD UDZIELANIA KREDYTU KONSUMENCKIEGO ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 12.05.2011 WCHODZĄCĄ W ŻYCIE 18.12.2011
 • TRANSAKCJE REPO – aspekty prawne, dokumentacyjne, rachunkowe i podatkowe
 • NOWA UMOWA RAMOWA. Rekomendacje ZBP dotyczące wybranych transakcji zawieranych na polskim rynku międzybankowym

LISTOPAD 2011

 • PROJECT FINANCE – I MODUŁ
 • INSTRUMENTY POCHODNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW – NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA PRAWNO-DOKUMENTACYJNE
 • TRANSAKCJE POCHODNE – PRAWO I DOKUMENTACJA

 

PAŹDZIERNIK 2011

 • Rachunkowość zabezpieczeń dla instrumentów pochodnych – walutowych, stopy procentowej, towarowych zgodnie z MSSF oraz Ustawą o Rachunkowości – II EDYCJA

 

II KONGRES RYNKU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

„Architektura rynku instrumentów pochodnych OTC po kryzysie – plany i zamierzenia regulatorów oraz przyszłość polskiego a także europejskiego rynku finansowego”

Prelegenci:

Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes, Związek Banków Polskich

Piotr Piłat – Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów

Dobiesław Tymoczko – Zastępca Dyrektora, Departament Systemu Finansowego, Narodowy Bank Polski

George Handjinicolaou – ISDA Deputy Chief Executive Officer and Head of Europe

Dean Naumowicz - Partner, Norton Rose London

Dermot Turing – Partner, Clifford Chance London

Tomasz Mironczuk – Niezależny Ekspert

Andrzej Gałkowski – Dyrektor, Grupa Zarządzania Ryzykiem Finansowym, KPMG

Marcin Kalman – Senior Manager, Grupa Zarządzania Ryzykiem Finansowym, KPMG

Norbert Jeziolowicz – Dyrektor, Związek Banków Polskich

Bartłomiej Wieczorek – Przewodniczący Grupy Roboczej ds. instrumentów pochodnych, Związek Banków Polskich

Bartosz Jagodziński – Radca Prawny, Allen & Overy, Warszawa

Andrzej Stosio – Adwokat, Clifford Chance Warszawa

Andrea Mosconi – Senior Structured Products, Equity Derivatives and Convertible Bonds Specialist at Bloomberg

Mark Cox – Director, CME Clearing Solutions

WRZESIEŃ 2011

 • UMOWA RAMOWA – NOWA REKOMENDACJA ZBP W ZAKRESIE ZAWIERANIA TRANSAKCJI POCHODNYCH NA RYNKU MIĘDZYBANKOWYM
 • TRANSAKCJE POCHODNE I ICH OBSŁUGA W BACK OFFICE – V EDYCJA

CZERWIEC 2011

 • EUROOBLIGACJE JAKO INSTRUMENT POZYSKIWANIA FINANSOWANIA
 • MSSF 9 a MSR 39 – Najnowsze zmiany do rachunkowości instrumentów finansowych
 • TRANSAKCJE POCHODNE I ICH OBSŁUGA W BACK OFFICE – IV EDYCJA

MAJ 2011

 • DERYWATY KREDYTOWE – CHARAKTERYSTYKA, MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA ORAZ ZASADY WYCENY
 • Hague Securities Convention oraz Hague Choice of Court Convention a odpowiednie projekty Dyrektyw Unii Europejskiej jako instrumenty prawa międzynarodowego – aspekt prawno-porównawczy
 • PAPIERY WARTOŚCIOWE – BACK OFFICE, ROZLICZENIA, ORGANIZACJA RYNKU

KWIECIEŃ 2011

 • TRANSAKCJE POCHODNE – PRAWO I DOKUMENTACJA – ASPEKTY ZAAWANSOWANE
 • PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY ODZYSKIWANIA WIERZYTELNOŚCI