24.10.2017 – O NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIANACH W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Rozporządzenie UE 2016/769 z 27 kwietnia 2016 roku

UWAGA WARTO WIEDZIEĆ

O NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIANACH W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Rozporządzenie UE 2016/769 z 27 kwietnia 2016 roku

 

.24/10/2017

Golden Floor Plaza

Al. Jerozolimskie 123 a

WARSZAWA

Od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach członkowskich UE w drodze Rozporządzenia i Dyrektyw Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 wymagane będzie przestrzeganie istotnych regulacji w zakresie Ochrony Danych Osobowych.  Pragniemy zaznaczyć, iż nadchodzące zmiany mają ogromny wpływ na realizację procesów biznesowych we wszystkich obszarach działalności firm, zarówno  w relacjach B2B, B2C, B2A, A2A i niezależnie od sektora rynku.

Biorąc powyższe pod uwagę, zapraszamy Państwa na spotkanie, celem którego będzie przedstawienie istotnych zmian w obowiązujących regulacjach oraz przełożenie wymogów prawa na działania operacyjne w organizacji. Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia nowego prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zapoznanie się z nimi pozwoli Państwu lepiej przygotować swoje organizacje i Zespoły na nadchodzące zmiany  i dzięki temu uniknąć planowanych, surowych sankcji za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia. Ponadto, spotkanie pozwoli Państwu przybliżyć i spojrzeć na nadchodzące zmiany z trzech niezmiernie istotnych perspektyw:

- wymogów prawa – regulacyjne aspektu związane z ochroną danych osobowych,

- implementacja przepisów w bieżących działaniach operacyjnych w organizacji,

- społecznej odpowiedzialności biznesu, prawa osób, których dane dotyczą – budowanie relacji z Klientami i kontrahentami.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami  tutaj.