16.05.2024 – MiFID II I INNE REGULACJE DOTYCZĄCE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE

II EDYCJA

MiFID II I INNE REGULACJE

DOTYCZĄCE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

W PRAKTYCE

.

16.05.2024

SZKOLENIE ON-LINE

.

   Szkolenie/ warsztat praktyczny, którego celem jest omówienie najnowszych wymogów związanych z zawieraniem i realizacją transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, od określania rynków docelowych oraz weryfikację charakteru zabezpieczającego, poprzez proces zawierania transakcji przez dealerów, przekazywanie informacji ex post oraz potwierdzanie transakcji.

   W trakcie szkolenia omówione zostaną aktualne wymogi regulacyjne z uwzględnieniem rekomendacji nadzorczych, stanowisk ESMA, podejść i rozwiązań stosowanych przez ZBP, IDM oraz banki europejskie a także wynikające z zaleceń i rekomendacji wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Omawiane wymogi zostaną zaprezentowane z uwzględnieniem praktycznych rozwiązań oraz możliwych do zastosowania procesów w zakresie wypełniania wymogów regulacyjnych. 

.

PRELEGENCI

…………………………………………

Andrzej Jurowski………………..  …………. Maciej Kurzajewski

……………………………………………………..

Szczegółowe informacje / program: 

biuro@grupacfd.pl

Tel: 537 656 630