ZAAWANSOWANE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Miejsce: Hotel Marriott, Warszawa 30.09.2015

ZAAWANSOWANE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 

Zarządzanie ryzykiem walutowym stwarza często wrażenie bezradności, a jego wyjaśnienie traktowane jest tak samo jak wyjaśnianie zjawisk z Trójkąta Bermudzkiego. Tak jak bezskuteczne wydaje się często wyjaśnianie w/w zjawisk, tak samo bezcelowe wydaje się podejmowanie wysiłku dla poradzenia sobie z tym wszystkim, co wiąże się z zagrożeniami walutowymi. Ale w odróżnieniu od „bermudzkiej magii” zarządzanie ryzykiem walutowym jest usystematyzowanym procesem zmierzającym do poradzenia sobie z zagrożeniami płynącymi z rynku walutowego. Interaktywny warsztat „Zaawansowane zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie” przyniesie wiele podpowiedzi jak radzić sobie z ryzykiem walutowym. Będzie również poznawczą możliwością analizy trendów walutowych, a zarazem da szansę refleksji nad skutecznymi sposobami radzenia sobie z tym rodzajem ryzyka.

• Warsztat składać się będzie z 6 części. W części wprowadzającej omówiony zostanie dylemat pomiędzy szansami i zagrożeniami płynącymi dla przedsiębiorstwa z ryzyka walutowego, który nazwany został „Trójkątem Bermudzkim ryzyka walutowego”.
• W części drugiej przeprowadzona zostanie interaktywna identyfikacja ryzyka walutowego przedsiębiorstwa.
• Część trzecia poświęcona będzie wycenie pozycji walutowej przedsiębiorstwa.
• W części czwartej warsztatu Uczestnik otrzyma wszechstronny przegląd metod i produktów zabezpieczających.
• W części piątej dokonana zostanie ewaluacja omówionych wcześniej zabezpieczeń walutowych.
• Ostatnia, szósta część warsztatu poświęcona będzie zdefiniowaniu i opisaniu podstawowych dylematów zarządzania ryzykiem walutowym nazwanych „Trójkątami Bermudzkimi zarządzania ryzykiem walutowym”. Warsztat obejmie nie tylko teoretyczne zagadnienia zarządzania ryzykiem walutowym, ale również wiele przykładów zaczerpniętych z praktyki. Pozwoli Uczestnikowi na odnalezienie konsensusu zabezpieczenia walutowego, który oznacza osiąganie równowagi między szansami i zagrożeniami płynącymi dla przedsiębiorstwa nie tylko z samego ryzyka walutowego, ale również z działań podejmowanych w celu jego zabezpieczenia.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami tutaj