MiFID II & MiFIR

Miejsce: Hotel Marriott Warszawa

12.10.2016

MiFID II & MiFIR

 

Wprowadzona w 2007 roku Dyrektywa MiFID w sposób istotny wpłynęła na organizację rynków instrumentów finansowych oraz zasady oferowania tych instrumentów klientom. Dynamiczne zmiany na tych rynkach (np. powstanie tzw. dark pools), nowe technologie (np. algorithmic trading i high-frequency trading) oraz nowe regulacje (np. EMIR) wymusiły konieczność nowelizacji funkcjonujących wymogów. Prowadzone obecnie w ramach organów unijnych prace zmierzają do istotnej modyfikacji zasad MiFID, co w znaczący sposób wpłynie również na funkcjonowanie polskiego systemu finansowego. Zmianie ulegnie również tryb wdrażania: istotna część wymogów będzie wprowadzana nie dyrektywą (MiFID II), ale rozporządzeniem unijnym (MiFIR), co oznacza, że wymogi te będą obowiązywały bezpośrednio, bez konieczności zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Dodatkowo prawie wszystkie akty wykonawcze przygotowane są w formie rozporządzenia unijnego.

W trakcie seminarium zostaną szczegółowo przedstawione nowe wymogi MiFID II / MiFIR, również w kontekście aktów wykonawczych (w tym aktów wykonawczych RTS/ITS, przekazanych do podpisu Komisji Europejskiej przez ESMA), oraz ich implikacje dla podmiotów działających na polskim rynku.

Omówione zostaną również ostateczne wersje aktów delegowanych Komisji Europejskiej, zaakceptowanych przez KE w kwietniu  tego roku. Akty delegowane zawierają przede wszystkim wymogi organizacyjne i zasady prowadzenia działalności w relacji z klientami – więc są dla banków i firm inwestycyjnych najbardziej istotną częścią pakietu legislacyjnego.

Celem seminarium jest przedstawienie najważniejszych zmian w Dyrektywie MiFID. Znajomość tych modyfikacji jest tym bardziej istotna, że obecnie w instytucjach finansowych prowadzone są intensywne prace nad wdrożeniem innych wymogów unijnych odnoszących się do instrumentów pochodnych (np. EMIR), zaś zasady MiFID II i MiFIR będą z nimi w sposób ścisły powiązane.

 

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami  tutaj.

.

PARTNER SEMINARIUM

.

Areto