Akademia Compliance – WYTYCZNE IT KNF DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH – PRAKTYCZNE ASPEKTY WDROŻENIA

Miejsce: Hotel Marriott, Warszawa 19.05.2015

KONFERENCJA

WYTYCZNE IT KNF DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDROŻENIA

 

 

Dlaczego warto

Celem konferencji jest przedstawienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa środowiska informatycznego i wynikających z nich obowiązków dla: powszechnych towarzystw emerytalnych, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, towarzystw funduszy inwestycyjnych, izb rozliczeniowych, podmiotów organizujących rynek giełdowy, giełd towarowych, podmiotów prowadzących alternatywne systemy obrotu, agentów transferowych, firm inwestycyjnych, firm IT świadczących usługi na rzecz instytucji finansowych.
Wdrożenie Wytycznych IT KNF wiązać będzie się z istotnym wysiłkiem polegającym na przeprowadzeniu niezbędnej analizy stanu obecnego, wykrycia rozbieżności względem poszczególnych wytycznych oraz wykonaniu szeregu działań dostosowujących. Istotną zaletą udziału w konferencji Akademii Compliance, jest dostęp do sieci kontaktów w środowisku jako źródła wiedzy oraz płaszczyzny wymiany informacji na temat interpretacji wytycznych, w realnych sytuacjach biznesowych, zaistniały u kolegów z tej samej branży.
Doświadczeni wykładowcy, praktycy biznesu, gwarantują wysoki poziom merytoryczny zajęć i ich głębokie osadzenie w codziennych realiach zawodowych uczestników.

ORGANIZATOR:

Audytel_P485

dhdh

logo

gdfgdfgd

PARTNER KONFERENCJI:

logo-kagan