OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – CERTYFIKOWANE SZKOLENIE DLA ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Miejsce: Hotel Marriott Warszawa

14.04.2016

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Certyfikowane szkolenie dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

.

Ustawa o ochronie danych osobowych oraz inne regulacje w tym zakresie, wymagają od organizacji wprowadzenia technicznych oraz organizacyjnych zabezpieczeń, jak uzyskiwania zgody, zabezpieczenie systemów IT, wprowadzenia procedur, szkoleń oraz innych istotnych działań. Nie jest to zamknięty katalog wymagań wynikających z ustawy, bowiem w zależności od rodzaju, sposobu przetwarzania danych, złożoności struktury działalności firmy, struktury współpracy z kontrahentami, zarządzanie ochroną danych osobowych wymaga wielopłaszczyznowej analizy i bieżącej kontroli.

W dobie przystosowania do wymogów przepisów Unii Europejskiej,  nowelizacji przepisów prawa krajowego, wprowadzeniu dodatkowych obostrzeń  i kar finansowych dla firm i organizacji za nieprzestrzeganie uregulowań w zakresie Ochronie Danych Osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmian w przepisach Prawa telekomunikacyjnego, dbając  o bezpieczeństwo Państwa organizacji, Klientów oraz Państwa Kontrahentów, proponujemy wsparcie Państwa biznesu w procesach związanych z Ochroną Danych Osobowych, w bieżącym realizowaniu celów z uwzględnieniem prawnego otoczenia organizacji.

Szkolenie dotyczące Ochrony Danych Osobowych dedykowane jest dla firm oraz organizacji w realizacjach B2B, B2C, przetwarzających lub przygotowujących się do procesu przetwarzania i zarządzania Ochroną Danych Osobowych – dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych zagadnień prawnych oraz organizacyjnych (omówienie teoretyczne i praktyczne) w procesie zarządzania danymi osobowymi w organizacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Szkolenie dedykowane jest dla firm oraz organizacji sektora prywatnego i publicznego przetwarzających lub przygotowujących się do procesu przetwarzania i zarządzania Ochroną Danych Osobowych (w realizacjach B2B, B2C ).

1. Rynek w obszarze B2B i B2C bez ograniczeń co do zakresu działalności firm,

2. Dla firm / organizacji prywatnych (od działalności gospodarczej po S.A.) oraz podmiotów w sektorze publicznym ( Policja, szkoły, szpitale, urzędy itp. ),

3. Dla Kady Zarządzającej:

- Zarządy,

- Dyrektorzy Zarządzający,

- Dyrektorzy Operacyjni,

- Dyrektorzy Sprzedaży / Marketingu / Działów Obsługi Klienta / Działów Relacji z Klientami / Działów Prawnych / Działów Windykacji / Księgowych / IT itd.,

4. Dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami  tutaj.

.

PARTNER SEMINARIUM

.

http://dpag.pl/