CASH MANAGEMENT ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE (POZIOM ZAAWANSOWANY ) III EDYCJA

Miejsce: Hotel Marriott, Warszawa 26.02.2015

CASH MANAGEMENT

ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE
(POZIOM ZAAWANSOWANY )

III EDYCJA

 

 

CEL SEMINARIUM:
Jak postrzegany jest cash management przez przedsiębiorstwa, a jak widzą go banki? Podczas seminarium uczestnicy zapoznają się z definicjami, stosowaną terminologią i rynkową ofertą usług i narzędzi. Omówimy m.in. dostępne w Polsce i na świecie mechanizmy pozwalające na monitorowanie stanu środków w wielu bankach i umożliwiające wykonywanie płatności z wielu rachunków.

Przekażemy uczestnikom wiedzę umożliwiającą bycie równorzędnym partnerem w dialogu z bankami. Zaprezentowane zostaną też tendencje w zarządzaniu, związane z centralizacją powtarzalnych czynności i usługi cash management, wspierające ten proces. Skupianie w jednym miejscu funkcji, nie stanowiących podstawowej działalności firmy (wielodziałowej, lub grupy kapitałowej) jest obecnie powszechne, obejmuje tak międzynarodowe korporacje, jak też rodzime przedsiębiorstwa. Przedstawione zostaną takie struktury, jak bank wewnętrzny (In-house bank), fabryka płatności (payment factory) i centrum wspólnych usług (sharedservice center).

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami tutaj