14.11.2018 – IX KONGRES RYNKU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH „Koniec świata – ciąg dalszy”

.

.

      logo-zbp

W imieniu

Związku Banków Polskich

mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w

IX KONGRESIE

RYNKU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

 „KONIEC ŚWIATA – CIĄG DALSZY

.

14 listopada 2018

Hotel Marriott, Warszawa

.

Kongres Rynku Instrumentów Pochodnych  jest organizowany przez Związek Banków Polskich nieprzerwanie od 2010 roku.

Co roku gromadzi uczestników reprezentujących zarówno banki, jak i inne instytucje finansowe, przedstawicieli firm prawniczych, firm konsultingowych i przedsiębiorstw zarządzających ryzykiem za pomocą instrumentów pochodnych, a także przedstawicieli lokalnego regulatora rynku finansowego, tj. Ministerstwa Finansów, KNF i NBP.

IX Kongres zajmie się bieżącymi i najważniejszymi problemami oraz wnioskami ustawodawczymi dotyczącymi rynku finansowego ( benchmarki, rachunkowość zabezpieczeń, nowe zasady formowania rynku finansowego, oferowanie instrumentów finansowych klientom …), a także wydarzeniami politycznymi, takimi jak Brexit i jego konsekwencje dla rynku.

Będzie omówiona Nowa Strategia Rynku Kapitałowego – przełomowy dokument nie tylko dla  firm inwestycyjnych, ale także dla przedsiębiorstw, które chciałyby pozyskiwać środki  na rozwój działalności z rynku kapitałowego.

Brexit to wydarzenie bez precedensu w powojennej Europie, a jego skutki dla gospodarki europejskiej i przedsiębiorców jeszcze nie do końca wyjaśnione. Jednak wszyscy wychodzą z założenia, że scenariusz „hard brexitu” może spowodować duże zamieszanie w działalności m.in. polskich przedsiębiorców  mających relacje biznesowe z Wielką Brytanią lub też działających na międzynarodowych rynkach finansowych.Na Kongresie będziemy mieli informacje z „pierwszej ręki” dotyczące np. dokumentacji ISDA.

Ważnym wyzwaniem dla wszystkich uczestników rynku finansowego będzie wdrożenie rozporządzenia unijnego BMR dotyczącego wskaźników wykorzystywanych w umowach finansowych, które dotyczyć będzie także wskaźników rynków towarowych oraz najprawdopodobniej nowych benchmarków odnoszących się do wpływu na środowisko naturalne. Może się bowiem okazać, że od 1 stycznia 2020 roku rynek będzie działał w oparciu o nowe stawki i zasady ich wykorzystywania niż miało to miejsce przez ostatnie dziesięciolecia

.

TEMATY PRELEKCJI:

  • Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego – kierunki rozwoju prac merytorycznych
  • Zastosowanie sztucznej inteligencji we wdrożeniu nowych regulacji dotyczących …..benchmarków
  • BREXIT – następne kroki – aspekty prawno regulacyjne
  • BREXIT – wpływ na rynek finansowy, w tym obowiązek rozliczania transakcji pochodnych ……OTC
  • Rynek instrumentów pochodnych OTC według danych NBP
  • Księgowe ujęcie instrumentów pochodnych IFRS 9 Hedge Accounting: …….Current Development
  • Zmiany wskaźnika EURIBOR dotyczące nowego europejskiego prawodawstwa w sprawie ……benchmarków
  • Wpływ technologii blockchain na rynek derywatów
  • Zabezpieczenie transakcji pochodnych – czy jesteśmy gotowi?
  • Opinia KNF na temat praktyk rynkowych w zakresie oferowania instrumentów …….finansowych

 .

PRELEGENCI:

Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu, Związek Banków Polskich

Marcin Obroniecki, Dyrektor, Departament Rozwoju Rynku Finansowego, ……………………………..Ministerstwo Finansów

Bartosz Ficak, Główny Specjalista, KPMG w Polsce

Peter Werner, Senior Director, ISDA

Fiona Taylor, Director, ISDA

Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP

Krzysztof Bednarek, Zastępca Dyrektora, Departament Ekonomiczny UE, ……………………………….Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Jacek Osiński, Departament Stabilności Finansowej, Narodowy Bank Polski

Marcin Pachucki, Zastępca Przewodniczącego, Komisja Nadzoru Finansowego

Tomasz Szela, Departament Skarbu, PKO Bank Polski S.A.

Dobiesław Tymoczko, Zastępca Dyrektora Departamentu Stabilności Finansowej,…………………………………Narodowy Bank Polski

Sebastian Kessler, Manager,  zeb

Maciej Meder, Dyrektor Zarządzający, zeb Polska

Jean-Louis Schirmann, Secretary General, EMMI

Andrzej Stosio, Partner, Clifford Chance

Bartosz Jagodziński, Counsel, Allen & Overy

Maciej Kurzajewski, Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych, ……………………………….Komisja Nadzoru Finansowego

 .  

 Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami tutaj.