ROZPORZĄDZENIE EMIR – WYMOGI ZABEZPIECZENIA RYZYKA KREDYTOWEGO DLA TRANSAKCJI BILATERALNYCH

Miejsce: Hotel Marriott Warszawa

15.07.2015

ROZPORZĄDZENIE EMIR

 

WYMOGI ZABEZPIECZENIA RYZYKA KREDYTOWEGO

 DLA TRANSAKCJI BILATERALNYCH

 

Ostatnim, chronologicznie, wymogiem EMIR – który będzie wdrażany w ciągu 2016 roku – jest wymóg zabezpieczania ryzyka kredytowego dla transakcji bilateralnych. Ma on minimalizować ryzyko powtórzenia kryzysu kredytowego po upadku Lehman Brothers, a dodatkowo w zamierzeniu regulatorów ma stworzyć dodatkowe bodźce do przejścia na system centralnych rozliczeń transakcji pochodnych OTC.

Nowe wymogi oznaczają istotne restrykcje nakładane na umowy wsparcia kredytowego (Credit Support Annex), podpisywane obecnie w relacjach bilateralnych: obowiązkowa będzie obustronna wymiana Initial Margin, Threshold dla Variation Margin będzie przymusowo wyzerowany. Wprowadzone zostaną dodatkowe restrykcje na aktywa, które mogą być przekazane jako zabezpieczenie oraz szczegółowe wymogi dotyczące procesów zarządzania ryzykiem kredytowym.

Nowe wymogi obejmą podmioty finansowe (FC) i systemowo istotne podmioty niefinansowe (NFC+) – co oznacza, że transakcje zawierane między nimi będą wiązać się ze znacznie wyższymi wymogami zabezpieczenia. Wpłyną one również na dokumentację – ISDA rekomenduje wdrażanie nowej dokumentacji „2014 Standard CSA”, który zasadniczo zmienia mechanizmy wymiany zabezpieczeń między stronami (m.in. przez wprowadzenie obowiązkowej wymiany Variation Margin w wielu walutach – podobnie jak to ma miejsce w CCP).

Wymogi mają być wdrożone, zgodnie z rekomendacją BCBS/IOSCO oraz propozycją ESMA, od września 2016 r. Seminarium odbywa się po zakończeniu intensywnych konsultacji między regulatorami Unii Europejskiej (KE, ESMA) i USA (CFTC), w wyniku których uzgodniono ostateczny kształt wymogu, oraz po przedstawieniu przez ESMA „prawie ostatecznego” kształtu przyszłych wymogów.

Na seminarium zostaną omówione nowe wymogi oraz ich implikacje dla procesów zarządzania ryzykiem kredytowym, procesy wymiany zabezpieczeń oraz dokumentację.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z namtutaj.

Partner merytoryczny:

ARETO logo