OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Certyfikowane szkolenie dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

Miejsce: Hotel Marriott, Warszawa 24.09.2015

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Certyfikowane szkolenie
dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

 

Szanowni Państwo,
Ustawa o ochronie danych osobowych oraz inne regulacje w tym zakresie, wymagają od organizacji wprowadzenia technicznych oraz organizacyjnych zabezpieczeń, jak uzyskiwania zgody, zabezpieczenie systemów IT, wprowadzenia procedur, szkoleń oraz innych istotnych działań. Nie jest to zamknięty katalog wymagań wynikających z ustawy, bowiem w zależności od rodzaju, sposobu przetwarzania danych, złożoności struktury działalności firmy, struktury współpracy z kontrahentami, zarządzanie ochroną danych osobowych wymaga wielopłaszczyznowej analizy i bieżącej kontroli. W dobie przystosowania do wymogów przepisów Unii Europejskiej, nowelizacji przepisów prawa krajowego, wprowadzeniu dodatkowych obostrzeń i kar finansowych dla firm i organizacji za nieprzestrzeganie uregulowań w zakresie Ochronie Danych Osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmian w przepisach Prawa telekomunikacyjnego, dbając o bezpieczeństwo Państwa organizacji, Klientów oraz Państwa Kontrahentów, proponujemy wsparcie Państwa biznesu w procesach związanych z Ochroną Danych Osobowych, w bieżącym realizowaniu celów z uwzględnieniem prawnego otoczenia organizacji.

Szkolenie dotyczące Ochrony Danych Osobowych dedykowane jest dla firm oraz organizacji w realizacjach B2B, B2C, przetwarzających lub przygotowujących się do procesu przetwarzania i zarządzania Ochroną Danych Osobowych – dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych zagadnień prawnych oraz organizacyjnych (omówienie teoretyczne i praktyczne) w procesie zarządzania danymi osobowymi w organizacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Szkolenie dedykowane jest dla firm oraz organizacji sektora prywatnego i publicznego przetwarzających lub przygotowujących się do procesu przetwarzania i zarządzania Ochroną Danych Osobowych(w realizacjach B2B, B2C ).

1. Rynek w obszarze B2B i B2C bez ograniczeń co do zakresu działalności firm,

2. Dla firm / organizacji prywatnych (od działalności gospodarczej po S.A.) oraz podmiotów w sektorze
publicznym ( Policja, szkoły, szpitale, urzędy itp. ),

3. Dla Kady Zarządzającej:
− Zarządy,
− Dyrektorzy Zarządzający,
− Dyrektorzy Operacyjni,
− Dyrektorzy Sprzedaży / Marketingu / Działów Obsługi Klienta / Działów Relacji z Klientami /
Działów
Prawnych / Działów Windykacji / Księgowych / IT itd.,

4. Dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami tutaj