24.09.2019 – Najnowsze wyzwania wynikające z MiFID II

.

.

NAJNOWSZE WYZWANIA WYNIKAJĄCE Z

MiFID II

.

24.09.2019

WARSZAWA

.

     Wprowadzony w 2018 roku system MiFID II w sposób istotny wpłynął na organizację rynków papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz na zasady oferowania tych instrumentów klientom i obowiązki instytucji finansowych wobec klientów.

Nowelizacja polskich aktów prawnych (w tym ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) oraz nowe polskie akty wykonawcze wprowadzają również dodatkowe mechanizmy, które muszą być uwzględnione przy implementacji, np. w zakresie weryfikacji zachęt, rynków docelowych czy innych obowiązków w zakresie działania instytucji finansowych jako wytwórców czy dystrybutorów.

W trakcie seminarium zostaną szczegółowo przedstawione wymogi MiFID II w zakresie product governance, ze szczególnym uwzględnieniem zasad tworzenia algorytmów dla określania grupy docelowej i strategii dystrybucji.

      Omówione zostaną przykłady praktyczne i case studies w kontekście wytycznych ESMA dla lokalnych regulatorów w zakresie odpowiedniości i tego jak te wytyczne mogą wpłynąć na ankiety odpowiedniości w instytucjach finansowych.

      Przeanalizujemy również szczegółowe rozwiązania w zakresie pogodzenia wymogów Rekomendacji H KNF dla banków oraz przepisów MiFID II dla funkcji compliance, kwestie wiedzy i kompetencji oraz wynagradzania pracowników.

.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami   tutaj