IV KONGRES RYNKU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH „Europejski nowy ład na rynku instrumentów pochodnych”

Miejsce: Hotel Marriott, Warszawa 21.11.2013

W imieniu

Związku Banków Polskich („ZBP”)

mieliśmy przyjemność zorganizowac dla Państwa:

IV KONGRESIE RYNKU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

dotyczącego

Europejskiego nowego ładu na rynku instrumentów pochodnych”

„European New Deal for Derivatives

Kongres Rynku Instrumentów Pochodnych organizowany jest przez Związek Banków Polskich nieprzerwanie od 2010 roku. Jego podstawowym celem jest popularyzacja transakcji pochodnych oraz zagadnień z nimi związanych, zwłaszcza aspektów prawno-regulacyjnych wśród polskich instytucji finansowych oraz największych przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Corocznie gromadzi on ponad 100 przedstawicieli banków oraz organizacji branżowych mających wpływ nie tylko na polski, ale także na europejski rynek transakcji pochodnych OTC.

W związku z tym, że transakcje pochodne stale budzą mnóstwo emocji wśród uczestników rynku, nieustający rozwój polskiego rynku derywatów, jak również zmieniające się europejskie środowisko prawno-regulacyjne w tym zakresie powodują, że dla każdego aktywnego uczestnika rynku niezbędne jest bieżące obserwowanie wszystkich dokonujących się  zmian.

Intencją tegorocznej edycji Kongresu była dyskusja na temat nowego europejskiego ładu na rynku transakcji pochodnych. IV edycja Kongresu była poświęcona przedstawieniu i omówieniu dużej ilości aktów prawnych (m.in. BRRD, Basel III, EMIR, CRD IV, Dodd-Frank Act) opracowywanych / opublikowanych w ostatnim okresie przez instytucje Unii Europejskiej. Przy tej okazji uczestnikom Kongresu zaprezentowane zostały informacje na temat nowych usług KDPW i KDPW_CCP dla rynku transakcji pochodnych OTC, a także zapoznali się z polską perspektywą nowych regulacji unijnych takich instytucji, jak: Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego czy też Ministerstwo Finansów.

Kongres adresowany jest głównie do menedżerów wysokiego szczebla, zarówno w instytucjach finansowych, jak i przedsiębiorstwach aktywnie zarządzających ryzykiem rynkowym za pomocą transakcji pochodnych związanym z prowadzoną działalnością, ale również do pracowników polskich instytucji o charakterze regulacyjno-nadzorczym.

W charakterze prelegentów w Kongresie udział wzięli eksperci z zakresu rynków finansowych, w tym przedstawiciele europejskich i krajowych regulatorów rynku finansowego oraz podmiotów pełniących na nim funkcje infrastrukturalne.

Prelegenci:

 • Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes, Związek Banków Polskich
 • Norbert Jeziolowicz – Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych
 • Bartłomiej Wieczorek -  Partner Zarządzający, ARETO
 • Dobiesław Tymoczko – Zastępca Dyrektora, Departament Systemu Finansowego, NBP
 • Peter Werner -  Senior Director, ISDA
 • Sławomir PanasiukWiceprezes Zarządu KDPW S.A. i KDPW_CCP
 • Juan Gutierrez – Managing Director, Head of Currency Program, CLS Bank International
 • Will Winterton– Senior Associate, Clifford Chance London Office
 • Andrzej Stosio – Partner, Clifford Chance Warszawa
 • Piotr Piłat – Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów
 • Emma Dwyer – Partner, Allen & Overy London Office
 • Bartosz Jagodziński – Radca Prawny, Allen & Overy Warszawa
 • Andrzej Reich – Dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Członek Zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego – EBA

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej,  V edycji  KONGRESU RYNKU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH