17.03.2020 – CASH MANAGEMENT – REWOLUCJI CIĄG DALSZY

.

 .

- CASH MANAGEMENT –

REWOLUCJI CIĄG DALSZY

 .

ZMIANY NA RYNKU USŁUG PŁATNICZYCH

NOWE REGULACJE I TECHNOLOGIE

W ZARZĄDZANIU BIEŻĄCYMI FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

.

17.03.2020

Golden Floor Plaza

Al. Jerozolimskie 123 a

WARSZAWA

.

..Podczas seminarium omówimy  m.in. dynamicznie zmieniającą się sytuację rynku usług rozliczeniowych.

..Jak postrzegany jest cash management przez przedsiębiorstwa, a jak widzą go banki? Uczestnicy zapoznają się z definicjami, coraz bogatszą  terminologią i aktualną rynkową ofertą usług i narzędzi, wspierających zarządzanie finansami firmy, a zwłaszcza zarządzanie kapitałem pracującym.

..Zagadnienia cash management zostaną przedstawione w kontekście wprowadzanych w życie nowych regulacji związanych z usługami płatniczymi, w tym zmian wynikających z wdrożenia dyrektywy PSD2, a także toczących się projektów operacyjno – technologicznych (m.in. SWIFT)

..Przedstawimy  coraz popularniejsze pojęcie „bankowości otwartej” (ang. Open Banking) i związane z nią projekty w Polsce i na świecie.

..Przyjrzymy się także najnowszym technologiom i modelom biznesowym w obszarze kart płatniczych i możliwościami ich wykorzystania w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstwa.

..Zaprezentujemy zmiany zachodzące w bankowości elektronicznej, w tym dostępne mechanizmy pozwalające na monitorowanie stanu środków w wielu bankach  i umożliwiające wykonywanie płatności z wielu rachunków,  spojrzymy na problem bezpieczeństwa z uwzględnieniem wymogów regulacyjnych i z perspektywy przestępczych praktyk.

..Omówimy  tendencje w zarządzaniu, związane z centralizacją powtarzalnych czynności i usługi  cash management, wspierające  ten proces z perspektywy możliwości, które przyniosła Dyrektywa PSD2.

..Zwrócimy uwagę na  wybrane zagadnienia związane z bieżącym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) oraz tzw. „Białej Listy”.

.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami  tutaj